Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


22.01.2009, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: město Vyškov
Oznámení MÚ Vyškov

Odbor územního plánování a rozvoje Městského úřadu Vyškov, jako úřad územního plánování, pořídil v souladu se stavebním zákonem pro své správní území čítající 42 obcí územní analytické podklady.

Zpracovatelem podkladů je firma EKOTOXA s.r.o. Tento náročný projekt si vyžádal celkovou částku 1 428 000 korun. Z velké části byl však financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím integrovaného operačního programu.
Suma, kterou město získalo od EU, dosáhla výše 935 000 korun. Dalšími 165 000 korunami přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Obsahem dokumentu je vyhodnocení stavu a vývoje území.

Grafickou část tvoří výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území, výkres hodnot a problémový výkres. Nedílnou součástí podkladů je textová část s rozborem udržitelného rozvoje sestaveného ze tří základních pilířů - environmentálního (přírodního), ekonomického (hospodářského) a sociodemografického (soudržnost společenství obyvatel).
Územně analytické podklady mají být jedním z podkladů pro zadávání územních plánů obcí nebo jejich změn. Pro občany, kteří se s úplným zněním dokumentu mohou seznámit na webových stánkách města Vyškova, jsou územně analytické podklady zdrojem informací o území, ve kterém žijí. Tento dokument bude trvale doplňován a upřesňován. Jedná se o počátek permanentního procesu, jehož průběžným výsledkem bude aktuální stav informací o území.
Dana Bednářová tisková mluvčí.

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_ea1c49ed195e00a8008b3373914d5304