Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


03.02.2010, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Ing. Dana Bednářová
Peníze EU pomohou školit

Celkové náklady na projekt dosáhnout výše 2 250 000 korun, 85 % této částky pokryje dotace ze zmíněného fondu EU. Díky dotaci se městu podaří ušetřit nemalé peníze ze svého rozpočtu, které každoročně vydává na vzdělávání svých úředníků. Projekt jde však ještě dál, umožní totiž vzdělávání nejen zaměstnanců města Vyškova zařazených do městského úřadu a jeho příspěvkových organizací, ale také zaměstnanců 40 obcí v našem územním obvodu a příspěvkových organizací jimi zřízených.

Vzdělávací aktivity, semináře a školení budou zaměřeny na aktuální problematiku reformy veřejného sektoru související s elektronizací veřejné správy. V nabídce budou zahrnuty jak kurzy týkající se datových schránek, konverze dokumentů,  CzechPOINTu, tak kurzy počítačových dovedností programů Word a Excel. Výuka bude probíhat distančně prostřednictvím tzv. e-learningových kurzů, ale také prezenční formou v zasedací místnosti Městského úřadu Vyškov. Realizaci seminářů zajistí lektoři vyškolení Institutem pro místní správu v Praze, jejichž prioritou bude praktické využití získaných poznatků. 

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_bc9e8c65bec06214402a13f91ae81f74