Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


23.04.2010, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Ing. Dana Bednářová
TZ: Co vše se u nás v městě plánuje

Hospodářská budova u vyškovského zámku potřebuje zásahy, opravena bude i zeď zámecké zahrady

Střecha domku vedle vstupu do zámecké zahrady je v havarijním stavu, stropní konstrukce dokonce vykazuje statické poruchy. Město Vyškov se tudíž chystá na potřebné zásahy. Současně nechá opravit i zeď zámecké zahrady vedoucí od hospodářské budovy k hornímu vstupu. Radnici se podařilo získat dotaci a nyní vybírá firmu, která práce provede.

Na tzv. hospodářské budově zámku (domku vedle vstupu do zámecké zahrady) bude vyměněna střešní krytina, krov, klempířské prvky a střešní okna, okna ve štítu budou opravena. Objekt se navíc dočká statického zajištění. 

V rámci akce bude vyspraveno i zdivo ohradní zdi zámecké zahrady vedoucí od zmíněného domku k lodžii. Stávající cihelné zdivo vymrzá a vypadává, dochází k vydrolování poškozených míst. Opravená zeď následně získá bílý nátěr. Město zde nechá vybudovat i okapový chodník.

Cena i firma, jež práce provede, vzejde z výběrového řízení, které v současné době probíhá. Radnice však předpokládá, že částka nepřesáhne 1,9 mil. korun. Celkem 950 tisíc korun se městu podařilo získat od ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Zbývající částku uhradí město Vyškov ze svého rozpočtu.

Vyškov získal dotaci, proběhne třetí etapa regenerace panelového sídliště

Město Vyškov uspělo s žádostí o dotaci na třetí etapu regenerace Sídliště Osvobození. Práce by měly být hotovy do konce září tohoto roku.

Plánované úpravy zahrnují nahrazení a doplnění stávajícího mobiliáře mezi bloky bytových domů č. 636-640 a 644-648 včetně odstranění stávajících nevyužívaných sušáků na prádlo a klepačů koberců, ve stejném místě úpravu parkové a odpočivné plochy i redukci a nahrazení nevhodných povrchů stávajících dětských hřišť a vybudování dětského hřiště nového.

Celkové náklady na zmíněné zásahy nakonec dosáhnou výše přes 3,2 mil. korun. Cena vzešla z výběrového řízení, které určilo i dodavatele stavby, práce provede firma Wagner stavební spol. s r.o. z Vyškova, a to do 30. září 2010. Vyškovské radnici se na akci podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně z programu Podpora bydlení, podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť. Dotace pokryje 70 % celkových nákladů.

Jde už o třetí etapu regenerace Sídliště Osvobození. Na první dvě rozsáhlejší etapy, které proběhly v letech 2008 a 2009 a vyžádaly si více finančních prostředků, se městu podařilo získat vždy 4 miliony korun formou dotací. První etapa zahrnovala mimo jiné úpravu a rozšíření parkovacích ploch a úpravu tzv. prvního vnitrobloku sídliště. V druhé etapě vzniklo nové parkoviště na místě nevyužívaných starých kotelen a provedly se opravy komunikací pro pěší včetně úprav parkových a odpočivných ploch v části sídliště směrem k PDA. První etapa stála celkem cca 15 milionů korun, druhá přibližně 8 milionů korun.

Ani třetí etapou by však úpravy tohoto sídliště skončit neměly. Vyškovská radnice má v plánu ve zkvalitňování prostředí kolem bytových domů pokračovat.

Město Vyškov srdečně zve na radnici i na pokus o rekord

Ve dnech 6. a 7. května proběhnou tradiční Dny s vyškovskou radnicí. Zájemci si budou moci prohlédnout všechna možná zákoutí radnice, město Vyškov slibuje i pokus o překonání rekordu. Bude na náměstí tančit více než 221 krojovaných Hanáckou besedu?

Ve čtvrtek 6. května od 8 do 16 hodin bude mít opět široká veřejnost možnost v rámci dnů otevřených dveří na radnici nahlédnout do pracoven starosty, místostarostů, tajemníka MěÚ, do kanceláří úředníků, zasedacích místností úřadu i obřadní síně. Na odboru školství, kultury a sportu bude připravena prezentace mateřských a základních škol. Návštěvníci si jistě nenechají ujít ani jedinečnou příležitost zhlédnout dispečink kamerového systému městské policie či historický sklep pod radnicí. Až do 18 hodin pak budou moci vystoupat 152 schodů na ochoz přes padesát metrů vysoké radniční věže. Pohlédnout na město z ptačí perspektivy mohou zájemci jen párkrát do roka při zvláštních příležitostech. Dny s radnicí k nim samozřejmě patří. V loňském roce však museli návštěvníci vzhledem ke stavebním zásahům výhled z věže oželet, zpřístupněna nemohla být ani obřadní síň. Letos si mohou vše vynahradit.

Čtvrteční program zpestří slavnostní předání kronik města Vyškova z let 1999 až 2008 do okresního archivu ve Slavkově u Brna. Na slavnostní akt, který se uskuteční v 15 hodin v obřadní síni, budou pozváni kromě zástupců města a okresního archivu i oba kronikáři, kteří paměti města ve zmíněných letech sepisovali – Vladimír Čamek a Robert Bílek.

Dny s vyškovskou radnicí budou pokračovat hned druhý den, v pátek 7. května. Tento den bude ve znamení veselého hanáckého folkloru. V 17 hodin předají na Masarykově náměstí představitelé města chase hanácké právo. Lidé uvidí, jak při tom vedení města dostává „na gatě“ a vyplácí se „ve zlatě“ za své činy. Vše samozřejmě probíhá s nadsázkou a s velkou porcí legrace. Poté se představí dětský hanácký soubor Klebetníček z Vyškova a v 17.50 hodin začnou z radnice v průvodu vycházet účastníci pokusu o překonání českého rekordu v počtu krojovaných osob tančících současně a na jednom místě Hanáckou besedu. Před dvěma lety uspořádalo město tuto „rekordní“ podívanou poprvé, tehdy na náměstí tančilo 210 osob, v loňském roce se podařilo toto číslo vylepšit na 221. Agentura Dobrý den z Pelhřimova bude letos opět u toho a bedlivě dohlédne na nadšené Hanáky, kteří se pokusí rekord zapsaný v České knize rekordů překonat.

Zapojit se mohou kromě folklorních souborů i všichni zájemci z řad široké veřejnosti, kteří umí Hanáckou besedu tancovat. Hanácká beseda sestává z 10 tanců o délce přibližně 1 minuty a každý se vyznačuje speciální choreografií. Po skončení rekordního pokusu zůstanou přítomné soubory na ploše náměstí a zatančí na několik dalších hanáckých písní. Předvedou tak přítomným pestrou krásu folkloru z oblasti Hané.

V sobotu dopoledne bude slavnostně zahájena turistická sezóna ve Vyškově

V sobotu 24. dubna dopoledne proběhne na Masarykově náměstí Otevření turistické sezóny 2010 ve Vyškově. Děti se pobaví u her a soutěží, vystoupí vyškovské mažoretky a zahraje skupina Koňaboj.

Program začne v 8.30 hod. Od půl deváté až do jedenácti hodin budou pro děti připraveny zábavné soutěže, hry a atrakce. Děti budou „putovat“ náměstím a na jednotlivých stanovištích sbírat razítka pro vandrovního pasu. Čekají na ně například skoky přes hory a doly (na oblíbených skákacích botách), chůze v sedmimílových botách (na chůdách), vandrování (překážková dráha), vodní turistika (překážková dráha s lodí), poznávání rostlin a turistických značek, vázání uzlů, koloběžkiáda, hod na cíl, boty do nepohody (chůze v dřevěných botách) a mnoho další zábavy. Odměny pro šikovné děti nemohou chybět.

V 9 hodin vystoupí mažoretky z úspěšného oddílu Kalimero Vyškov a představitelé města Vyškova oficiálně zahájí turistickou sezónu 2010. Bude rovněž vyhlášena fotografická soutěž Fotíme Vyškovsko 2010, která potrvá až do konce července. Na účastníky čeká řada pěkných cen. Bližší informace se zájemci dozví od 24. dubna i na webových stránkách města www.vyskov-mesto.cz.

Od 9.30 hodin bude vedle probíhajících soutěží hrát všem přítomným skupina Koňaboj.

Od půl deváté až do půl jedenácté navíc mohou děti v doprovodu rodičů vyrazit na dětskou trasu Pochodu osvobození města Vyškova „kolem Kačence“ s cílem v zooparku. Klub českých turistů - odbor Vyškov letos připravil již 38. ročník tohoto pochodu, jenž kromě dětské trasy nabízí i několik tras pro pěší a cyklisty, které účastníky zavedou na krásná místa v okolí Vyškova.

Na slavnostní zahájení turistické sezóny 2010 ve Vyškově srdečně zvou všechny zájemce město Vyškov, Dům dětí a mládeže Vyškov, Klub českých turistů Vyškov, Městské kulturní středisko Vyškov a Gymnázium Vyškov. Partnerem akce se stala významná mezinárodní společnost SMC Industrial Automation CZ s.r.o, která v současné době staví výrobní areál v průmyslové zóně Nouzka II ve Vyškově.

 

 

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_cb260d2043bb38148ca453f569db8cf6