Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


21.06.2010, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Ing. Dana bednářová
Sídliště Sochorova se dočkalo úprav

Město Vyškov ukončilo první etapu regenerace sídliště Sochorova. Akce, která si vyžádala téměř 8 milionů korun z městské kasy, byla zaměřena především na zklidnění dopravy v lokalitě.

Město věnovalo pozornost zejména páteřní komunikaci obytného souboru. Čtyřmetrová komunikace na ulici Sochorova byla ve velmi špatném technickém stavu, lemovaná uvolněnými obrubníky. Používání chodníku komplikoval jak nevyhovující stav, tak umístěné kontejnery pro komunální odpad. Úpravami došlo k rekonstrukci komunikace a chodníků, navíc přibyla parkovací stání. Z jednosměrné ulice vznikla obytná zóna se smíšeným provozem. Na začátku i na konci upravovaného úseku byl vybudován zpomalovací práh. Proti klasickému členění uličního prostoru na plochy pro pěší, vozidla a cyklisty se všichni účastníci provozu nyní dělí o společný prostor. „Zvolili jsme takové řešení, kdy byla potlačena funkce dopravní a naopak došlo ke zvýšení komfortu pro pěší. Úpravy jistě přispěly ke zvýšení bezpečnosti v této oblasti,“ řekl místostarosta města Vyškova Roman Celý.

Povrch vozovky, jejíž šířka se pohybuje od 3,5 do 6 metrů, je proveden z asfaltového betonu, zpomalovací prahy, plochy pro parkování a pro pěší ze zámkové dlažby. Problémovou záležitostí v lokalitě bylo zejména parkování, obyvatelé nechávali svá auta stát převážně ve vnitroblocích bytových domů na provizorně zpevněných plochách. Rekonstrukcí ulice zde vzniklo 27 parkovacích stání, z toho 2 pro invalidní občany. „Tento počet je dostačující, neboť v blízkosti sídliště se nachází zhruba 220 řadových garáží, proto tato lokalita není tak problémovým místem z hlediska parkování jako jiná vyškovská sídliště,“ uvedl Roman Celý.

Radnice nezapomněla ani na rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení. Úpravy a dosadba zeleně významně pomohly k vylepšení vzhledu lokality. Přibyly také lavičky, odpadkové koše a informační vývěsky.

Úpravy provedla firma Quantum, a.s. z Vyškova za cenu 7 800 450 korun.

„Osvědčila se nám spolupráce s místními obyvateli, chtěl bych jim tímto velmi poděkovat. Na základě jejich připomínek jsme upravovali plány, konstruktivní podněty byly zapracovány do projektové dokumentace,“ řekl místostarosta Celý a doplnil: “Na sídlišti Sochorova bychom chtěli v budoucnu pokračovat druhou etapou úprav. Ty by měly být věnovány rekonstrukci parkoviště ve spodní části sídliště a dobudování některých chodníků. O nich však již rozhodne další zastupitelstvo.“

 

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_f3ab921413c7ab461d4a61474886c9df