Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


07.10.2010, z rubriky O čem se mluví, autor: Dana Bednářová
Reakce RM na tvrzení strany Věci Veřejné

Na základě záměrně zkreslených a nepřesných informací zveřejněných v „časopise“ Věci veřejné, speciál pro jižní Moravu, podzim 2010, strana 12 vydává Rada města Vyškova následující stanovisko, v němž důrazně popírá tvrzení autora článku pana Jiřího Krutílka, lídra kandidátky VV Vyškov, že komunální politici přihlíželi alibisticky a s nezájmem likvidaci nejstarší firmy vyškovského regionu, Pivovaru Vyškov.

Jako důkaz předkládá RM „soupis“ kroků, které představitelé města, rada, případně zastupitelstvo ve věci „záchrany“ vyškovského pivovaru podniklo:

-       27. 5. 2010 – valná hromada společnosti Jihomoravské pivovary a.s. vyhlásila útlum společnosti Pivovar Vyškov;

-       29. 5. 2010 – v řadách veřejnosti vznikla petice za záchranu vyškovského pivovaru, pod kterou se podepsali i někteří komunální politici a představitelé města; 

-       14. 6. 2010 – odeslán dopis starosty města Ing. Jakubu Šebestovi, ministrovi zemědělství ČR, ve kterém je zmíněna obava o osud pivovaru a jeho zaměstnanců, a zároveň vznesen požadavek na přehodnocení postoje k likvidaci pivovaru a žádost o sdělení, co valnou hromadu k tomuto rozhodnutí vedlo. Zároveň byl ministr požádán o podrobnější informace, týkající se budoucího vývoje situace a osudu podniku i této ekonomicky zajímavé lokality. Na tento dopis doposud nebylo Ministerstvem zemědělství ČR odpovězeno;

-       21. 6. 2010 – na tiskové konferenci ODS prezentoval místostarosta Karel Jurka jako možnost záchrany výroby piva ve Vyškově odkoupení ochranné známky „Vyškovské pivo“;

-       23. 6. 2010 – starosta města RNDr. Petr Hájek obdržel dopis od ZO NOS PPP Čech a Moravy provoz 091 Pivovar Vyškov, kde se pisatelé zastoupení panem Martinem Obručou plně ztotožňují s dopisem starosty a žádají, zda nemá město Vyškov „silnější páky nebo možnost intervence“, neboť vidí největší nebezpečí v hospodaření současného předsedy představenstva pivovaru Ing. Zdeňka Řeháka;

-       28. 6. 2010 – na jednání Zastupitelstva města Vyškova byli jeho členové informování o situaci v pivovaru místostarosty Karlem Jurkou a Romanem Celým. Zastupitelé se dozvěděli, že výroba piva dosud zastavena nebyla a je obnoveno výběrové řízení na pronájem prostor pivovaru. Přesto zastupitelstvo na návrh Mgr. Miloslava Brtníčka přijalo usnesení, ve kterém se:

-       připojuje k dopisu pana starosty, který již byl odeslán na ministerstvo zemědělství a zásadně nesouhlasí s rozhodnutím valné hromady akciové společnosti Jihomoravské pivovary utlumit činnost Pivovaru Vyškov;

-       žádá ministerstvo zemědělství ČR o pozastavení všech kroků vedoucích k možné likvidaci Pivovaru Vyškov;

-       žádá ministerstvo zemědělství o prošetření hospodaření Pivovaru Vyškov;

-       žádá ministra zemědělství o prošetření způsobu a průběhu výběrového řízení na pronájem Pivovaru Vyškov;

-       pověřuje pana starostu RNDr. Petra Hájka, aby toto usnesení zaslal ministru zemědělství ČR;

-       19. 7. 2010 – starosta města jedná s novým předsedou představenstva Ing. Hlaváčkem o situaci v pivovaru a o možnosti pronájmu pivovaru městem Vyškov. Zároveň získává informace o hospodaření pivovaru za poslední roky;

-       22. 7. 2010 – na 20. mimořádné schůzi Rady města Vyškova byla vytvořena pracovní skupina, která se bude zajímat možností pronájmu vyškovského pivovaru;

-       16. 8. 2010 – starosta města přijímá pana Dušana Táborského, který mu představuje projekt možného provozu pivovaru za účasti města;

-       16. 9. 2010 – odeslán další dopis na Ministerstvo zemědělství ČR k rukám nového ministra obsahující závěry přijaté ZM dne 28. 6. 2010, na který dosud nebylo odpovězeno;

-       30. 9. 2010 – po diskusi členů rady k problematice záchrany pivovaru v rámci kampaně politické strany Věci veřejné RM přijala následující závěry:

·      RM Vyškova zásadně nesouhlasí s populistickým tvrzením pana Jiřího Krutílka, který ve svých volebních materiálech obviňuje komunální politiky z alibismu a nezájmu o osudu Vyškovského pivovaru.

·      RM Vyškova schvaluje vydání tiskové zprávy, ve které budou uvedeny veškeré učiněné kroky města Vyškova v záležitosti Vyškovského pivovaru;

Další kroky pro záchranu výroby piva ve Vyškově a pivovaru jako takového provedli svými dopisy i další politikové, jako např. senátor a vyškovský zastupitel Ing. Ivo Bárek či hejtman JmK Mgr. Michal Hašek.

Chceme zdůraznit, že nám jde především o to, aby nový provozovatel vyškovského pivovaru vyvedl podnik z problémů, do kterých se dostal, a aby byla výroba piva, která již ve Vyškově trvá 330 let, zachována. Ať si podíl na jeho záchraně připisuje kdokoliv. 

Členové Rady města Vyškova

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_218769907dd6390d992a53ba289b6222