Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


12.10.2010, z rubriky O čem se mluví, autor: Jiří Novotný
Oprava a omluva od VV
Oprava a omluva k článku "Reakce VV na reakci RM"

Záznam jednání zastupitelstva města Vyškova jsem konečně našel. Bylo publikováno (změněno) s datem o více než měsíc později než proběhlo.
To znamená, že usnesení zasedání zastupitelstva města Vyškova z 26. 4. 2010 a 28.6.2010 , bylo publikováno (změněno)  s datem 05.08.2010 . 
Prostě mě nenapadlo, že mezi zasedáním a zveřejněním bude taková časová prodleva a proto jsem tyto záznamy ani neotvíral.
Tímto se všem, koho se dotklo moje mylné vyjádření velice omlouvám.

Otevírá se ovšem další otázka, jak je možné, že zápisy usnesení ze zasedání z 26. 4. 2010 jsou publikovány nebo změněny 05.08.2010 tj. téměř o čtyři měsíce později ?
Nabízí se jenom dvě vysvětlení.
1/  Ing.
Dana Bednářová , která za to zodpovídá to z nějakého důvodu nestihla včas publikovat a datum změny odpovídá datumu publikování.
2/  Druhá "horší" varianta, zápisy z usnesení zastupitelstva byly na WEBu dodatečně  změněny a Ing. Dana Bednářová správně a zodpovědně vyznačila datum změny.

Nechci z toho nic vyvozovat, zeptám se Dany Bednářové, proč jsou datumy jiné, než datum kdy byla usnesení ze zasedání zastupitelstva města vydána .


Jiří Novotný
VV Vyškov

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_155dae3cc83f449c8d6ff1ddf29f1b3b