Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


15.10.2010, z rubriky O čem se mluví, autor: Šárka P.
VOLBY VOLBY VOLBY

Hlasovací zařízení pro zastupitele

Již delší dobu volají někteří vyškovští zastupitelé po zakoupení hlasovacího zařízení, které by umožnilo jednak snadné elektronizované hlasování a hlavně dohledání výsledků hlasování každého jednotlivého zastupitele.

Sami zastupitelé by tak předšli pochybnostem, jež výsledky některých hlasování vyvolávaly a vyvolávají. Občanům Vyškova a voličům by tak velmi jednoduše ukázali, že berou své poslání odpovědně a že jsou schopni kdykoli své rozhodnutí v té či oné věci obhájit.

Současný stav je totiž takový, že ani v zastupitelstvu ani v radě města nejsou zaznamenávána hlasování jmenovitě.  Občan se pak maximálně dozví, že hlasování dopadlo: 14 pro, 6 proti a 7 se zdrželo. Kolektivní rozhodnutí = kolektivní odpovědnost.

Právě v těchto dnech těsně před volbami se opět vyrojily otázky, proč nezakoupilo město doposud elektronické hlasovací zařízení.

Odpověď, které se všem dostává je následující: "Hlasovací zařízení by stálo s ohledem na nutnost mobility atd. přibližně 1,2 mil. Kč. Takovou nabídku prý město obdrželo a to se zdálo být vedení města příliš drahé."

Jenže při jednoduchém vyhledání prostřednictvím internetového vyhledávače zjistíte, že pro 27 členné zastupitelstvo lze takové zařízení pořídit (podotýkám, že mobilní) za cca 160 tis. Kč (!!!) včetně softwaru.

Okamžitě vyvstane další podezíravá otázka: "Skutečně se vedení města, resp. zastupitelstvo snažilo o zakoupení hlasovacího zařízení?" A samozřejmě hned další: "Proč dostalo město nabídku za 1,2 mil. Kč, když se dá zařízení pořídit řádově levněji?"

Problém ulice Křečkovská

Obyvatelé Křečkovic si stěžují

11.10. Schůzka u Kolejků s obyvateli Křečkovic. Velký a letitý problém od roku 2008 je stav ulice Křečkovská . Na této ulici prováděly rekonstrukci kanalizace VAK Vyškov, což zjednodušeně spočívalo v tom, že se zrušily staré trubky splaškové a děšťové kanalizace a místo toho se udělala trubka jedna. Stavba byla částěčně financována z evropských fondů a měla být koordinována radnicí ve Vyškově.

Problémy po rekonstrukci kanalizace jsou následující:

1/ Povrch silnice je v špatném stavu

2/ Zničily se chodníky

3/ Při určitém tlaku vzduchu kanály páchnou

Původně měly VAK udělat nový asfalt na vozovce, na což bylo vyčleněno cca. 2 mil. Kč. Nyní do toho vstupuje Krajská správa a údržba silnic JMK (SUS). Podle pana Kramáře, ředitele VaKu, se konala schůzka na radnici u pana starosty Hájka, kde se dohodlo společně s SUS, že ze provede celková rekonstrukce silnice Křečkovská a sdruží se prostředky města, krajské SUS a VaKu. Dohoda byla pouze ústní. Pan Olejníček z Křečkovic tvrdí, že projekt SUS na renovaci ulice Křečkovská se dělal dodatečně, až se zjistilo, v jakém stavu zůstala ulice po rekonstrukci kanalizace. Nicméně krajská SUS peníze díky finanční krizi od roku 2008 neuvolnila a je otázkou, zda se najdou peníze v příštím roce 2011. Jediným řešením, které vidíme je, pokud nebudou na 100 procent zajištěny peníze z kraje, dát dohromady prostředky Města Vyškova, VaKu a vrátit se k původní variantě, nebo alespoň opravit chodníky. Podle vyjádření zastupitelů města se již na tomto řešení pracuje, takže snad obyvatelé Křečkovic nebudou muset čekat další dva roky.


 


© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_43823b34fa0a1f66f70942cb5462af78