Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


11.05.2011, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: ing. Dana Bednářová
Kruhový objezd ve Vyškově se zazelená a rozkvete

Stříbrné léto přivítá řidiče přijíždějící do Vyškova. Silbersommer se totiž jmenuje nová výsadba na kruhovém objezdu ve vyškovské ulici Tržiště.

„Rozhodli jsme se střed kruhové křižovatky obměnit. Jedná se o velmi vhodnou plochu, která pomůže zatraktivnit lokalitu, a navíc je to místo, kudy řada řidičů do města vjíždí. Když je přivítá příjemná a oku lahodící výsadba, určitě to v nich zanechá dobrý dojem,“ uvedl místostarosta města Vyškova Roman Celý.

Z několika návrhů, jak by měla výsadba vypadat, byla vybrána varianta, kterou začíná společnost Vyškovské služby, jež má ve Vyškově na starosti zeleň, v těchto dnech postupně realizovat. Kruhový objezd tedy bude zdobit kombinace kamenné kompozice s  výsadbou typu Silbersommer (Stříbrné léto) a cibulovinami. Silbersommer je název pro smíšená trvalková společenstva, pro druhově bohatou směs rostlin vegetujících ve štěrkovém substrátu. Tento speciální typ výsadby obecně nachází uplatnění zejména ve veřejné zeleni, kde jsou kladeny požadavky nejen na vzhled, ale i na minimalizaci nákladů na údržbu. „Je to dobrá volba. Ve veřejném prostoru lze najít spoustu ploch podél silnic či chodníků, které mohou být také zajímavě osázeny zelení, byť jsou to stanoviště se specifickými podmínkami. Vhodně zvolená výsadba však může i tyto prostory zatraktivnit. Silbersommer je pro taková místa ideální,“ řekla Helena Krbušková ze společnosti Vyškovské služby.

Údržba společenstev, která byla zvolena pro kruhový objezd na Tržišti, je oproti klasickým letničkovým a trvalkovým výsadbám méně náročná. Během prvních let se udržují zejména pletím a zaléváním a postupem času se údržba stále více redukuje. Odpadá okopávání záhonů, odstraňování odkvetlých částí, hnojení apod. Na podzim se rostliny neodstraňují, ale nechávají se až do předjaří. Takové výsadby tedy působí dekorativně i v zimním období díky odkvetlým květenstvím, barevnosti listů a texturám rostlin. V předjaří před rašením cibulovin se výsadba poseče nebo ostříhá.

„Nedá se úplně odhadnout, jakou podobu bude mít výsadba na kruhovém objezdu za pár let. Zvolené přírodě blízké společenstvo se bude vyvíjet samo, podle toho, jak bude jednotlivým druhům stanoviště vyhovovat. Toto je poměrně nový prvek ve veřejné zeleni, odměnou bude přírodnější vzhled osázené plochy,“ sdělila Helena Krbušková.

Výsadba rostlinného materiálu proběhne podle „náhodného“ schématu. Rostliny budou rozděleny do skupin podle funkce ve společenstvu a postupně dosazovány. Zároveň ale bude dodržován předepsaný počet kusů na m2.

Poutavým prvkem kompozice ve středu kruhové křižovatky se stanou kameny, které městu Vyškovu bezplatně poskytla firma Českomoravský štěrk, a.s., kamenolom Luleč.

 

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_6f20f52d263dd8f7f32036c40a3bdc2e