zpět na aktuality

Omezení pro pěší v Brněnské ulici

Omezení pro pěší v Brněnské ulici
Z důvodu rekonstrukce stávajících nízkotlakých plynovodních řádů a přípojek budou postupně ve třech etapách probíhat stavební práce z části na vozovce, ale především na chodnících ve velké části Brněnské ulice.

I. etapa
13. května-24. června (levá strana od SVČ Maják Vyškov po křižovatku s ulicí Purkyňova a od této křižovatky dále po pravé straně ulice Brněnské po č. p. 105/12)

II. etapa
25. června-22. července (pravá strana ulice Brněnské od č. p. 105/12 po č. p. 97/24)

III. etapa
23. července-9. září (pravá strana ulice Brněnská od č. p. 97/24 po 49/56a a dále v části ul. U Jandovky)

Důvod: Realizace stavby „REKO MS VYŠKOV - Brněnská STL“

Zhotovitel stavby: Pro společnost GasNet, s. r. o., společnost MONTGAS, a. s., U Kyjovky 3953/3, 695 01 Hodonín.

Odpovědná osoba: Ing. Petr Píštěk, tel.: +420 731 187 314


Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu na zmíněných úsecích. Děkujeme za pochopení

13.05.2024