zpět na tiskové zprávy

Puškinova ulice: tlak na parkování i předlážděný chodník

Puškinova ulice: tlak na parkování i předlážděný chodník
Vyškov, 11. srpna 2022 – Intenzita provozu ve městech každým rokem roste. Vzrůstají i požadavky na parkování. Cílem aktuálních stavebních úprav v Puškinově ulici je snaha o zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení dopravní obsluhy jednotlivých nemovitostí a celkové zklidnění dopravy. Oprava staré části ulice, která je jednosměrkou, bude hotová v září.

Práce zajišťuje dle červnového rozhodnutí radních města společnost EUROVIA CS, a. s., za cenu přesahující 6,5 milionu korun. Dopravní prostor se „rozdělí“ na tři části: podélný pruh pro parkování, vozovku a chodník pro pěší.

Na vozovce vzniknou ještě další parkovací stání tam, kde to šířkové možnosti dovolí. S dosavadními převýšenými silničními obrubami to úplně nešlo. „Navrhli jsme změnu systému parkování, která se osvědčila v jiných ulicích města: tedy podélné stání na chodnících. Takový postup jsme zvolili třeba v Kašíkově ulici. Jeden chodník zůstane zachovaný, u druhého se sníží niveleta. Parkovací pás se sníženým nájezdovým obrubníkem vznikne po pravé straně vozovky, částečně na dlážděné ploše a částečně na vozovce. Pravá strana ulice je pro řidiče dopravně přirozenější varianta. Navíc na ní není umístěné ani veřejné osvětlení, takže nejsou nutné přeložky jednotlivých podpěrných bodů,“ sdělil místostarosta Vyškova Roman Celý.

V současnosti je ulice podle jeho slov ve špatném stavebnětechnickém stavu: vozovka je lemována posedanými obrubníky, asfalt poškozen vlásečnicovými trhlinami a příčnými překopy. V rámci opravy proběhne rozebrání dlažeb, vybourání silničních obrubníků a odfrézování asfaltové obrusné vrstvy na vozovce. „Po levé straně zůstane v celém úseku až po areál Mateřské školy Puškinova zachovaný chodník, nově bude ze zámkové dlažby. U mateřinky pokračuje chodník ze zámkové dlažby, ten nicméně předláždíme. Stávající sjezdy k domům zachováme, samozřejmě přibude dopravní značení,“ zmínil vyškovský místostarosta.

Zdůraznil permanentní hledání možností nových parkovacích míst. „Lokalita už jednosměrnou je, ale v jiných částech města zjednosměrnění některých ulic může s parkováním pomoci. Vzbudí to zřejmě emoce, ale je potřeba na téma diskutovat, protože aut neustále narůstá,“ zdůraznil místostarosta města. 

Stavební práce probíhají v celém uličním prostoru, na konci úseku zároveň vznikne vpravo ve směru jízdy zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad.

Puškinova ulice
18.08.2022