zpět na tiskové zprávy

Sportovní areál: víceúčelová hřiště, nový ovál i lepší parkování

Sportovní areál: víceúčelová hřiště, nový ovál i lepší parkování
Vyškov, 20. září 2022 – Vyučovací předměty, které mají v názvu výchovu, by měly mít za cíl vzbudit zájem dětí o příslušnou oblast. A hlavně dané oblasti porozumět. I tím, že není důležité, kolik cviků žák stihne za minutu, jak daleko nebo vysoko vyskočí, i v tom, proč je pohyb důležitý a jaké hodnoty mu tělesná výchova přináší pro život.

Rozsáhlá rekonstrukce roky uvadajícího sokolského hřiště protnula cílovou pásku. Poslouží zejména žákům sousední Základní školy Tyršova, pro které bude právě tělesná výchova díky modernímu areálu zase o něco přitažlivější a pestřejší. „Žáci, pedagogický sbor a vedení Základní školy Tyršova na moderní sportovní zázemí dlouho čekali. Loni se uvnitř svého areálu dočkali multifunkčního hřiště, které slouží pro hodiny tělesné výchovy, družinu a sportovní kroužky, letos pak dalších volnočasových ploch a venkovní učebny. Nyní se možnosti školy ještě rozšiřují, na objemný záměr modernizace venkovních ploch základní školy navázala i právě rekonstrukce bývalého sokolského hřiště,“ připomněla místostarostka Vyškova Karin Šulcová s tím, že odkup pozemku od Tělocvičné jednoty Sokol Vyškov do vlastnictví města odsouhlasili vyškovští zastupitelé na jaře roku 2020.

Částečně škvárový prostor, který dávno nesplňoval současné požadavky na obdobná sportovní zařízení, je minulostí. „Dvousetmetrový běžecký ovál z červeného vodopropustného povrchu nabízí tři dráhy, poslouží nejrůznějším běžeckým disciplínám. Nechybí rovinka s doskočištěm pro skok daleký, uvnitř oválu pak dvě multifunkční hřiště pro futsal, volejbal, florbal, házenou, basketbal a jiné kolektivní sporty. Jedno z hřišť je trvale ohrazeno mantinely,“ zmínil vyškovský starosta Karel Jurka a připomněl i množství podzemního vedení a přeložek inženýrských sítí.

Sportovní areál: víceúčelová hřiště, nový ovál i lepší parkování

V podloží ohrazeného víceúčelového hřiště je zároveň uloženo plastové potrubí. Tím bude protékat chladná teplonosná látka, která odebírá teplo z okolí. Tímto je deska ochlazována, což má v budoucnu nabídnout zimní venkovní kluziště. „V dané otázce jsme nechali provést nezbytné stavební přípravy, nicméně ta důležitá doprovodná chladicí zařízení by představovala samostatnou investici v další etapě. Nelze poté očekávat kluziště o parametrech zimních stadionů, ale svou kvalitu a zejména atmosféru by mělo,“ konstatoval starosta Jurka.

V průběhu prací zmizela ohradní zeď u parkoviště kina Sokolský dům i nevyužívaná betonová konstrukce u cyklostezky. Mezi kinem a sportovní plochou naopak zůstaly zachované betonové stupně pro sezení. Oplocení celého areálu je řešeno nově, nechybí moderní osvětlení či zelené plochy doplněné výsadbou listnatých stromů. Vstup zůstal stejný, novotou září i přístupové chodníky. „Zázemí pak tvoří stavební buňky s předsazenou fasádou z perforovaných plechů, které Vyškované znají z okolí hřiště pro pétanque u zimního stadionu. V buňkách sportovci najdou zázemí v podobě šaten či toalet,“ zdůraznil vyškovský starosta.

U Sokolského domu půjde také lépe zaparkovat. Předchozí kapacita 18 parkovacích stání s potřebami sportovního areálu vzroste o 20 míst.

Stavba byla náročná zejména časově – zhotovitel na ni měl zhruba čtyři měsíce, což mohlo při současném nedostatku stavebního materiálu a hmot představovat problém. Práce ale nakonec neprodloužilo ani zjištění neúnosného podloží pláně. Z toho důvodu bylo rozhodnuto zpevnit podloží v celé ploše betonovým recyklátem. Celkové náklady jsou ve výši téměř 43,7 milionu korun. „Jde o krásnou moderní plochu. Doufám, že se školákům budou vyhýbat úrazy a že areál v případě sportovní veřejnosti i tělocvičného spolku uspokojí všechny věkové kategorie,“ uzavřel starosta Jurka.

Radní města zároveň projednali a schválili pojmenování hřiště na Sportovní areál Jaromíra Kremličky. Legendě vyškovské atletiky a vášnivému propagátorovi sokolských ideálů zastupitelstvo města v roce 2006 udělilo čestné občanství.

Sportovní areál: víceúčelová hřiště, nový ovál i lepší parkování
29.09.2022