zpět na tiskové zprávy

Hrozí další škody. Střechu školy proto obsadili řemeslníci

Hrozí další škody. Střechu školy proto obsadili řemeslníci
Vyškov, 30. září 2022 – Řada jednání, dodatky k investičnímu záměru s navýšením rozsahu prací i cen materiálů a nakonec konstatování, že stav střechy je natolik havarijní, že opravu je nutné zahájit co nejdříve. Vyšší ceně se akce Základní školy a Mateřské školy Vyškov, Letní pole nevyhnula. Přesto se dá hovořit o úspoře.

Oprava střechy včetně vnitřních svodů se tak o něco později zařadila mezi letní investice vyškovských školek a škol, i když se práce výrazně protáhnou do podzimu. Začaly v září.

Vedení školy v minulých letech opakovaně řešilo lokální zatečení stropů. Při bouřce v roce 2021 ovšem voda protekla od střechy až do přízemí budovy. Okamžité nápravě bránila degradace střešní fólie, kdy nešlo přistoupit jen k opravě navařením záplat na poškozená místa. „Posouzení stavu jsme ještě zadali expertní a projektové kanceláři. Z technického vyjádření vyplývá, že střešní plášť je skutečně v havarijním stavu. Hlavním problémem je zjištěná tloušťka u vrchního pásu hydroizolační fólie. Vlivem UV záření došlo k úbytku tloušťky materiálu a k jeho značnému zkřehnutí. Z důvodu poškození není možné provádět lokální opravy,“ potvrdil ředitel školy Jiří Sochor.

Projevů delaminace a praskání fólie přibývá po každém větru, případně dešti. Další netěsnosti by pak způsobilo chladné počasí v zimě. „Provizorní opravy popraskaných míst by byly jen dočasným a částečným řešením. Je nutné provést kompletní opravu střešního pláště, jinak hrozí přibývání škod způsobených opakovaným zatékáním,“ vysvětlil nutnost kompletní výměny hydroizolační vrstvy ředitel školy s tím, že odborníci zvolili hydroizolační PVC-P fólii. „Co se týče životnosti PVC-P fólií, dle projektanta ty nejkvalitnější vydrží i více než dvacet let,“ poznamenal.

Stávající poškozená fólie nejenže způsobuje zatékání, ale za větru hrozí její utržení, protože je uvolněno její přikotvení. „Za skutečnost, že do objektů nezatéká ve větší míře, můžeme být vděční původní asfaltové hydroizolaci,“ zmínil ředitel Sochor.

Vlastní oprava spočívá zejména v odstranění staré fólie, opravě poškozených tepelněizolačních vrstev, opravě či výměně části střešních svodů a instalaci nové krytiny. „Veškeré kroky směřují k co nejvyšší účinnosti zateplení střešního pláště a k zabránění následných škod zatečením. Při zpracovávání projektové dokumentace odborníci provedli sondy, které odhalily, že situace je horší, než se původně myslelo. Odborníci prověřovali i funkčnost odvětrávání, vodotěsnost spár u fasád či těsnost dešťových svodů a navrhovali řešení. V plánu je rovněž obnova zateplovacího systému v úrovni nad jídelnou, který také vykazuje výrazné poruchy těsnosti. Tepelně technické parametry jsou nevyhovující i u světlíků, firma navrhla nové tepelněizolační,“ vyjmenovala místostarostka Vyškova Karin Šulcová.

Zmínila rovněž, že škola prověřuje možnosti instalace fotovoltaických panelů na střechu budovy. Instalace fotovoltaiky by však představovala vlastní investiční záměr.

Potíže provázela i veřejná zakázka. Radní totiž zrušili původní znění usnesení, protože vybraný dodavatel odstoupil od výběrového řízení, a to kvůli problémům se zajištěním materiálu.

Aktuální opravu tak nakonec zajišťuje firma VESTAV group s. r. o., cena přesáhla 16,3 milionu korun. „Nejenže se navyšoval rozsah prací, ale samozřejmě sehrálo stěžejní roli i skokové zdražení materiálů. Nicméně jsme nakonec rádi, jaká cena se vysoutěžila, protože předpokládané náklady mířily k 18 milionům,“ uzavřela místostarostka Šulcová.

30.09.2022