zpět na tiskové zprávy

Přiklepnutí dotace: cyklostezka Cukrovarská dráha získala 45 milionů

Přiklepnutí dotace: cyklostezka Cukrovarská dráha získala 45 milionů
Vyškov, 10. října 2022 – Aktivní dovolená nebo výlety v okolí Vyškova budou zase o něco příjemnější. Obce totiž s žádostmi o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v případě rozsáhlého projektu cyklostezky Cukrovarská dráha uspěly. Ta povede přes katastry Rostěnic-Zvonovic, Hlubočan, Lysovic, Kučerova, Bohdalic-Pavlovic, Kozlan a pochopitelně Vyškova. Právě město na zhruba sedmisetmetrový a technicky komplikovaný úsek získalo přes 7 milionů korun.

Dohromady se v letošní výzvě podařilo dosáhnout na zhruba 45 milionů. Celkově má Cukrovarská dráha stát přes 90 milionů. „Když odečteme neuznatelné náklady, s dotací úspěšné obce se mají na letošní zbývající sumě podílet částkou přesahující 7 milionů. Jihomoravský kraj má vypsaný dotační titul na spolufinancování cyklostezek, pokud obce dosáhnou na peníze ze zmiňovaného státního fondu. Peníze získaly, ale chybí jim 15 procent k dofinancování, což je pro ně pořád výrazná zátěž. Na konci léta se tak uskutečnilo jednání za účasti starostů obcí a náměstka hejtmana Jana Zámečníka, kde se řešila možnost pomoci Jihomoravského kraje, konkrétně text memoranda o dofinancování projektu. Bez krajské podpory by se výstavba, a to i přes získání státních dotací, stala pro obce téměř nerealizovatelnou záležitostí,“ popsal situaci místostarosta Vyškova Roman Celý.

Těší ho, že se vyškovská radnice vytrvale zaměřuje na trasy, které vedou z města ven. Státní peníze jsou pro projekt, který sdružuje několik obcí v rámci severní části jižní Moravy, důležitým mezníkem. „Další nás nicméně čekají, například právě budoucí spolufinancování výstavby. Zářijový podpis memoranda pro starosty obcí, se kterými jsme se do přípravy před třemi lety pustili, představuje jakousi záruku, že peníze dostanou a že s nimi mohou počítat,“ zdůraznil vyškovský místostarosta.

Cyklostezka bude napojená na část již postavené stavby v katastrálním území Kozlan. Zhruba ve stejné dráze tak bude kopírovat cukrovarskou vlečku, po které se svážela řepa do vyškovského cukrovaru. Délka trasy ve vyškovském katastrálním území je téměř 3,5 kilometru, pak následuje katastr Hlubočan. Celková délka dráhy přesahuje 12 kilometrů.

Město se na jaře pustilo do dvou ze čtyř vyškovských dílů, u kterých vědělo, že na dotace nedosáhne. Dělníci tak ještě před startem letních prázdnin položili novou obrusnou asfaltovou vrstvu od ulice V Brňanech, okolo zahrad po rybník Kačenec. Celkově se jednalo o víc než 900 metrů, investice překročila 2,4 milionu korun. Následovat má další část, u které se ale počítá víceméně s lokálním vyspravením. Vede od hráze rybníka přes účelovou komunikaci Ředitelství silnic a dálnic ČR k nadjezdu nad D1, pokračuje souběžně s dálnicí směrem na Hlubočany.

S posledním, nejnáročnějším úsekem po mostek přes Hlubočanský potok, který je technicky nejkomplikovanější, pomůže právě státní dotace. „Neměří ani 700 metrů, ale zatímco v jiných úsecích na stávající podklad přidáváme další vrstvu, tady začneme od základu. Státní fond má jasně nastavené podmínky, které musíme samozřejmě splnit,“ zmínil místostarosta Celý s tím, že realizace úseku proběhne v nadcházejícím roce.

Jelikož budou dvě z obcí žádat o příspěvek ještě v příštím roce, dá se očekávat, že celá trasa bude hotová v roce 2024. „Smíšená cyklostezka poslouží ke zlepšení bezpečnosti pěších a cyklistů, jejím cílem je odklonit jejich pohyb z frekventovaných silnic,“ doplnil vyškovský místostarosta.

Cyklostezka Cukrovarská dráha
10.10.2022