zpět na tiskové zprávy

Město pomáhá přírodě. Mokřad obsadili ptáci i obojživelníci

Město pomáhá přírodě. Mokřad obsadili ptáci i obojživelníci
Vyškov, 26. října 2022 – Bažanti, motáci, káňata, ale i ledňáček, volavka popelavá či volavka bílá, na jaře pak ropuchy, skokani, užovky. Investice nazvaná Mokřady Padělky v biokoridoru Lulečského potoka je hotová. Z prostoru mezi dálničním přivaděčem a rybníkem Kačencem zmizela na konci léta těžká technika, nahradila ji řada živočichů.

Město na jeden z druhově nejbohatších ekosystémů získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Ta nakonec přesáhla 2,7 milionu korun. Práce zajistila firma TOMAS holding.

Plochy, které patří městu, byly z větší části neobhospodařovatelné z důvodu zamokření. „Nicméně pro náš záměr optimální. Plocha se skládá po pravé straně Lulečského potoka z jednoho mokřadu a po levé pak ze třech menších tůní. Výstavbou jsme zvýšili retenční schopnost území a vytvořili důležitý biotop pro existenci řady vodních a mokřadních živočichů a rostlin,“ těšilo místostarostu Vyškova Josefa Kachlíka.

Investice patří za oblast životního prostředí mezi tři nedávné velké záměry, na které se městu povedlo získat dotační peníze. Podpora přišla ze stejného programu i na pás zeleně na dohled od Sídliště Osvobození a na biocentrum přístupné z ulice A. B. Svojsíka. V obou případech začaly na plochách na konci minulého roku růst tisíce stromů a keřů.

Trvale podmáčená či mělce zatopená plocha na okraji města je trochu jiným případem. „Ve Vyškově je v podstatě málo vodních ploch. Rekonstruovaná Marchanka, Jandovka a oba Kačence. Všechny lokality jsou intenzivně navštěvované rybáři i širokou veřejností. Chybělo nám tudíž místo, které nebude tak frekventované, kde budou mít živočichové větší klid na možnost zahnízdění, shánění potravy a běžné žití,“ poznamenal vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek.

Nechybí pestré druhy rostlin, kterým vyhovují tamní podmínky: přímé slunce a stálé vlhko. Plocha mokřadních systémů se pohybuje okolo jednoho hektaru. Na podzim ještě na dvou místech proběhne výsadba stromů. Mokřad tak stromy časem oddělí od frekventovaného dálničního přivaděče.

Mokřadu prospívá mírný „nepořádek“. To znamená, že je vhodné v lokalitě ponechávat dřevo z prořezávek, hromádky kamení nebo padlé kmeny. Plazi, obojživelníci, ptáci či třeba brouci je upotřebí po svém. „Už v průběhu kontrolních dní nás překvapilo, jak rychle si řada obojživelníků či ptáků prostor našla a osídlila. Je ideální i pro hmyz, těsně nad vodní hladinou se prohánějí krásné vážky. V místě se hojně objevují volavky, spatřili jsme ledňáčka. Jsou to zatím takoví průzkumníci. Samozřejmě na jaře, jakmile plocha obroste, ji bude zajímavé sledovat. Pochopitelně všichni známe potravní vztahy mezi druhy, prostor tak postupně přitáhne i dravce,“ uzavřel vedoucí Kutálek.

Mokřad obsadili ptáci i obojživelníci
25.10.2022