zpět na tiskové zprávy

Četné výkopy ve městě souvisí s pokládkou optických kabelů

Četné výkopy ve městě souvisí s pokládkou optických kabelů
Vyškov, 10. listopadu 2022 – Intenzivní stavební činnost spojená s pokládkou či opravami sítí v posledních týdnech výrazně komplikuje pohyb chodců i provoz v několika vyškovských lokalitách. Na mnoha místech města totiž probíhá výstavba telekomunikačního vedení – digitální optické sítě – vysokorychlostního internetu. Aby taková síť mohla vůbec vzniknout, musí investor položit potřebné optické sítě, což znamená rozkopat značnou část chodníků i zelených ploch.

Žádost podala společnost T-Mobile Czech Republic. Výkopové práce se týkají mobilní sítě páté generace (5G), která se musí v mnohem větší míře spolehnout na optické rozvody pod zemí. S každou generací se zefektivňují datové přenosy sítí a roste také rychlost samotného připojení. „Registrujeme četné dotazy i stesky Vyškovanů na fakt, že na mnoha místech probíhají výkopové práce. Jsme si vědomi komplikací, kroky částečně promlouvají i do záměrů města. Je zároveň nutné vést v patrnosti, že umožní provozovatelům a správcům sítí poskytovat v budoucnu zase o něco kvalitnější služby,“ poznamenal vyškovský místostarosta Roman Celý s tím, že zákazníci můžou díky optice telefonovat, sledovat digitální televizi či si užívat vysokorychlostní internet.

Má vlastně obec povinnost vyhovět žádosti na pokládku optické sítě dalšímu operátorovi, když je po městě rozvedena datová síť jiného operátora? „Veřejná komunikační síť je budována ve veřejném zájmu. Odmítnutý žadatel může podat návrh na vyvlastnění příslušné služebnosti,“ připomněl místostarosta.

Zásahy se dotýkají desítek ulic včetně největšího Sídliště Osvobození. V průběhu října či listopadu probíhají pokládky kabelu například v lokalitách Tyršova, Dukelská, Smetanovo nábřeží či Palánek. Ukončení výkopových prací v těchto ulicích včetně terénních úprav je stanovené na 15. prosince. O pár dní dřív skončí práce na sídlišti Hybešova, k 16. prosinci pak dělníci opustí sídliště Sochorova. 

Před započetím výkopů probíhá vytyčení trasy nového telekomunikačního vedení geodetem s barevným vyznačením stávajících inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, elektřina či telekomunikace). Po pokládce optických kabelů dochází k zásypu, hutnění a obnovení původních povrchů. „Je pochopitelně povinností investora zajistit dodržení bezpečnostních předpisů a norem,“ doplnil místostarosta Celý.

Četné výkopy ve městě souvisí s pokládkou optických kabelů
29.11.2022