zpět na tiskové zprávy

Město získává důležité informace o zdravotním stavu dřevin

Město získává důležité informace o zdravotním stavu dřevin
Vyškov, 22. prosince 2022 – Inventura? Kontrolu za účelem zjištění skutečného stavu si zřejmě nejčastěji vybavíme v souvislosti se skladovými zásobami někde v maloobchodě. Vyškov ovšem, stejně jako jiná města v republice, přistupuje k inventarizaci zeleně, tedy komplexnímu zhodnocení dřevin na svém území. A rozhodně nejde o zanedbatelné číslo – jedná se totiž o zhruba 9 tisíc kusů.

Na začátku roku 2022 schválili radní města záměr na pořízení přehledné a věcné inventarizace dřevin coby prvního kroku pasportizace zeleně. Slibovali si od něj, že se zástupci radnice dozví, v jaké kondici stromy jsou, zda jsou zdravé, mají poškozené kořeny či kmen nebo jsou napadené nějakými houbami či škůdci. „Inventarizace představuje nejdůležitější a nejnáročnější díl obecného pasportu zeleně, jež zahrnuje i výměry ploch se zelení, záhony, živé ploty a podobně. Cílem je pochopitelně vytvoření podkladů pro lepší péči o zeleň. Odborná arboristická firma dřeviny v průběhu uplynulých měsíců prověřila, zjistila jejich vlastnosti, rozměry, zdravotní stav, choroby a zanesla údaje pochopitelně s jejich přesnou lokací do systému, který nám napomůže při plánování údržby. Přehled bude ucelený, nabídne nám cenné údaje z hlediska zachování dřevin a rozložení peněz na jejich údržbu,“ shrnul vyškovský místostarosta Josef Kachlík s tím, že aktuálně dochází k předání podrobného dokumentu. „Samozřejmě nás zajímají souhrnné výsledky hodnocení stavu stromů, následně budeme jednat o dalším postupu,“ dodal místostarosta.

V praxi jde rovněž o doporučení, co udělat pro to, aby nebyl strom nebezpečný, a město předešlo ohrožení cizího majetku nebo lidského zdraví. Například jaký provést řez, aby se zvýšila jeho vitalita a celková stabilita.

O zakázku se postarala firma SAFE TREES, cena je téměř 1,1 milionu korun. „Péče o zeleň ve městě je jedním z nejdiskutovanějších témat na setkáních zástupců radnice s veřejností. Různé spolky, organizace i jednotlivci často upozorňují na nedostatky v případě zeleně. V první fázi se inventarizace týká výhradně stromů. V oblasti životního prostředí jde o důležitý počin, arboristé zároveň stanoví nejlepší způsob ošetření jednotlivých dřevin či naléhavost v provedení zásahů,“ ocenila radní města Blanka Mikulková.
 
Firma s letitou praxí v posuzování a hodnocení dřevin kromě kvalitativních atributů včetně stability a perspektivy provedla i fotodokumentaci stromů, navrhla plán péče či zajistila evidenci přítomnosti dřevokazných hub nebo jiných organismů s významným vlivem na stav dřeviny. „Aby byl systém funkční a smysluplný, je nezbytné jej permanentně udržovat a aktualizovat. Bude se tak o něj starat určený pracovník. Jelikož nyní dostáváme přehled o stavu dřevin a jejich pěstebních opatřeních, budeme v dané oblasti pochopitelně pracovat, v praxi to znamenají cyklické revize zhruba deseti procent dřevin ročně. Zjištěné stavy a změny budou opět uloženy do systému,“ popsal vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek.

Stav zeleně
22.12.2022