zpět na tiskové zprávy

Ohlédnutí za rokem 2022: moderní sportovní areál i zelené projekty

Ohlédnutí za rokem 2022: moderní sportovní areál i zelené projekty
Vyškov, 6. ledna 2023 – Velké zelené plochy na okrajích města prošly v uplynulých měsících za účelem posílení jejich přírodní a biologické funkce výraznými změnami. Velkorysé zelené projekty, díky kterým v průběhu loňského roku rostly a zelenaly se tisíce stromů a keřů, představuje Lokální biocentrum nad Dědicemi i Zelený pás Letní pole. Mokřad a tři menší tůně pak proměnily plochu mezi dálničním přivaděčem a Kačencem v místě zvaném Padělky. Rozsáhlou rekonstrukci má za sebou i vodní nádrž Marchanka u cesty vedoucí na Pustiměř.

Místostarostu Josefa Kachlíka tak těší, že Vyškované mají nové příležitosti k procházkám do přírody, které je osvobodí od starostí všedního dne. „Mokřadem za Kačencem jsme zvýšili retenční schopnost území a vytvořili důležitý biotop pro existenci řady živočichů a rostlin. V případě roky diskutované Marchanky se rybáři díky štědré dotaci od města postarali zejména o odbahnění nádrže a výstavbu nové hráze. Část prací proběhne ještě na jaře,“ potvrdil Kachlík.

Zřetelné investice významně proměnily také okolí Základní školy Tyršova. Na stavbu multifunkčního hřiště navázaly úpravy části venkovních prostor. Loňská druhá etapa se zaměřila na vybudování relaxačních ploch pro školní klub a družinu. „O pár metrů dál se navíc možnosti školy ještě rozšířily, protože na podzim skončila zásadní rekonstrukce bývalého sokolského hřiště. K rekonstrukci jsme se zavázali na začátku minulého volebního období. Uvnitř běžeckého oválu vyrostla mimo jiné dvě multifunkční hřiště pro kolektivní sporty,“ zmínil loňskou největší městskou investici vyškovský místostarosta Karel Jurka.

Sportovní areál

Páteřním tématem staronové koalice zůstává i obnova a zejména pak náležité využití Nového zámku. Debaty a zájem o rekonstrukci neutichají. „Jsme ve fázi projektování stavební části rekonstrukce a současně připravujeme i expozici moderní armády. Už z prvních podkladů je jasné, že se zámek po obnově stane skutečnou dominantou města. Celý prostor zámku a zámecké zahrady vnímáme jako celek, právě u rekonstrukce zahrady je pro letošek v plánu projektová dokumentace. U zámku jsme již o krok dál, jako první provedeme rekonstrukci dešťové kanalizace včetně vybudování nádrže na zadržení vody ze střechy. Dešťovku chceme využívat na zalévání květinové výzdoby na náměstí,“ prohlásila radní města Blanka Mikulková.

Trvá i záměr zrekonstruovat bývalý domek zahradníka. Představovat má začátek avizované rekonstrukce zámecké zahrady do původní barokní podoby. „Řešíme otázky energetické náročnosti. Máme kompletně připravenou projektovou dokumentaci, nicméně provozní náklady jsou pro budoucího nájemce příliš vysoké. V bývalém domě zahradníka plánujeme vytvořit především veřejné toalety a zázemí pro účinkující. Počítáme se sezonním občerstvením či cukrárnou. Cílem je návrat kulturního a společenského života do zámecké zahrady. Jenže doba se mění, o situaci na energetickém trhu se nemusíme vůbec bavit, rovněž ceny materiálů dál hatí rozpočty staveb a investic. V případě objektu tak momentálně diskutujeme nad způsobem vytápění,“ sdělil místostarosta Vyškova Roman Celý.

Další z nosných investic, oprava Nádražní ulice, zvýšila bezpečnost chodců, cyklistů i komfort řidičů. Smíšená stezka pro chodce a cyklisty pak propojila centrum Vyškova s vlakovým nádražím. Co se cyklotras týče, místostarostu Celého těší značný pokrok u Cukrovarské dráhy.

Město se loni pustilo do dvou ze čtyř vyškovských dílů, konkrétně nechalo položit obrusnou asfaltovou vrstvu od ulice V Brňanech po rybník Kačenec. „S technicky nejkomplikovanějším úsekem nám letos pomůže získaná státní dotace,“ řekl Celý.

Cyklostezka Cukrovarská dráha

Oceňuje i postupnou modernizaci zázemí Dětského dopravního hřiště ve Vyškově. „Loňská, v pořadí už třetí etapa neopomněla předláždění několika ploch zámkovou dlažbou i stavbu ocelového přístřešku na kola,“ zmínil.

Když už doprava, tématem přirozeně zůstává zabezpečení dostatku parkovacích míst. Místostarosta připomněl, že v mnoha lokalitách už prakticky nelze stavět horizontálně, ale výhradně vertikálně. „Bavíme se tedy o parkovacích domech či obdobných parkovacích objektech. V nadcházejícím období nás nicméně čeká vypracování projektových dokumentací v případě Sídliště Osvobození, Tyršova, v lokalitě Na Hraničkách a v dalších místech,“ vyjmenoval místostarosta Celý.

Parkování rovněž souvisí s mnohaletým záměrem v podobě zdvojkolejnění železnice. Plánovaná vysokorychlostní trať Brno-Přerov změní tvář vyškovského vlakového nádraží. „Se zástupci Správy železnic spolupracujeme i na souvisejících stavbách. Tam patří podchody, moderní bezbariérová nástupiště a samozřejmě výrazné zvýšení kapacit parkování v jeho okolí v řádu stovek míst. Pro rozvoj Vyškova bude znamenat historický přelom,“ poznamenal Celý.

Úřad také úspěšně dotáhl záměr zvýšení bezpečnosti silničního provozu v ulicích Purkyňova a Nosálovská pomocí úsekového měření rychlosti. „Co se bezpečnosti dále týče, plánujeme kamerový bod na kruhovém objezdu v Kroměřížské ulici. Chystáme také zefektivnění obsluhy kamerového systému,“ uvedla starostka města Karin Šulcová.

Započala rovněž postupná rekonstrukce Besedního domu. První etapa se zaměřila na sociální zázemí v patře za foyer. „Rozšíření se dočkal prostor toalet pro ženy. Objekt ale především nabízí WC pro zdravotně postižené, které dosud v budově úplně chybělo. Proběhla kompletní výměna podlahy, obkladů či sanitární keramiky,“ vyjmenoval místostarosta Kachlík.

Postupně má dojít ke zlepšení technického stavu celé budovy. „Z podkladů a studie, kterou máme k dispozici, jasně vyplývá, že rekonstrukce je nutná. Chceme, aby se Besední dům jednou chlubil reprezentativními prostory. Na řadě je rekonstrukce vzduchotechniky,“ informoval Jurka.

Uplynulý rok byl rovněž ve znamení debat nad potřebou nových míst v mateřských školách, která souvisí zejména s rozvojem bytové výstavby ve městě. Nejdál v otázce je rozšíření Mateřské školy Sochorova. „Vyšší poptávku logicky očekáváme. Projektová dokumentace je ve finální části. Ve školce vzniknou dvě plnohodnotné třídy se zázemím,“ pronesla starostka Vyškova.

Radnice sice nechce polevovat v investičních aktivitách, starostka a místostarostové města se nicméně shodují, že na energeticky náročné projekty je třeba se dívat s odlišnou optikou než třeba před pěti lety. „A některé jsme nuceni jednoduše posunout v čase. Nelze se pouštět do něčeho nereálného. V době energetické krize musíme myslet hlavně na majetek, který město má, o který je třeba se řádně starat a u kterého musíme hledat úspory. Každá nová investice představuje další náklady na provoz,“ konstatoval místostarosta Jurka.

Město Vyškov

Města napříč republikou se pochopitelně vyrovnávají s raketovým zdražováním, které nejsou schopna akceptovat bez úsporných škrtů na straně investic i běžného provozu. „I proto jsme podali žádost o poskytnutí dotační podpory na zpracování energetické koncepce. A byli jsme úspěšní. Program je zaměřený na realizaci energeticky úsporných opatření v oblasti spotřeby energie, zvyšování účinnosti jejího užití a snižování energetické náročnosti. Chceme se nadále chovat zodpovědně, proto nějakým způsobem musíme k současné situaci přistoupit,“ upozornila starostka Šulcová s tím, že v průběhu roku vznikne pro Vyškov i další důležitý dokument: strategický plán města.

Nejenom minulý rok, ale i uplynulé volební období byly klíčové mimorozpočtové zdroje. „Jednotlivé dotační výzvy pečlivě sledujeme, jakmile se objeví, jsme na ně díky předchozí práci na potřebné dokumentaci připraveni a můžeme o peníze požádat. Rozhodně nejde o zanedbatelné částky, za uplynulé volební období jsme získali přibližně 95 milionů korun z dotačních peněz,“ podotknul místostarosta Jurka.

Největší sumy jsou patrné v oblastech životního prostředí a školství. „V případě školství se v posledních letech bavíme o desítkách milionů korun. Jednalo se především o modernizace odborných učeben základních škol, loni například vybudovala novou jazykovou učebnu a také cvičnou kuchyňku Morávkova, žáky z Letního pole pak těší nová učebna fyziky. Značnou pomoc představuje také program Šablony. Díky němu mateřské a základní školy dosáhnou na zakoupení didaktických pomůcek i na vytvoření nových pedagogických míst, nechybí ani třeba podpora sociálního a profesního rozvoje pedagogů. Veškeré akce pomáhají našim příspěvkovým organizacím co do kvality výuky, navíc významně šetří peníze z městského rozpočtu,“ zopakovala starostka Šulcová.

S dotační podporou městský úřad znovu počítá i v případě interiéru bývalé synagogy. „Letos hodláme s restaurováním dekorativní výmalby pokračovat, s největší pravděpodobností půjde o delší stěnu s okny směrem k budově krajské hygienické stanice a o stěnu za nynějším oltářem,“ přiblížil místostarosta Kachlík.

Zatímco loňský rok už nebyl o děsivých covidových vlnách, zejména jeho první polovina se ovšem nesla ve finanční, materiální i symbolické podpoře válkou zmítané Ukrajiny. „A také šlo o rok, kdy jsme nemuseli rušit tradiční akce. Rádi jsme se tak potkávali na letních koncertech nebo velikonočních či vánočních trzích. Nadále nezadlužujeme město, pracujeme s vyrovnaným rozpočtem. Schodek je pokaždé krytý z přebytků předchozích let. Když se podíváme na Programové prohlášení Rady města Vyškova pro volební období 2018-2022, ač zasaženi krizí pandemickou, uprchlickou a ekonomickou, podařilo se nám splnit naše závazky na 96 procent. Koalice po podzimních volbách navíc ještě posílila o dvě křesla, v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu má většinu 19 mandátů. Plánů je na nadcházející měsíce a roky spousta, máme rozhodně na co navazovat,“ zdůraznili závěrem.

Vedení Vyškova
06.01.2023