zpět na tiskové zprávy

Fólie má zabránit průsakům vody. Na hladině se objeví lekníny

Fólie má zabránit průsakům vody. Na hladině se objeví lekníny
Vyškov, 12. ledna 2023 – Na vyškovské radnici se její jméno skloňovalo často. Řadu let. Vodní nádrž uprostřed Rychtářova se koncem roku dočkala statisícových oprav. Malebný rybník dlouhodobě prosakoval, byl zanesený a ani jeho stěny nebyly v dobrém stavu. Stěžejní část investice představovalo vyložení nádrže fólií.

Malá vodní nádrž s rozměry přibližně 15 x 20 metrů zřejmě kdysi sloužila jako zdroj požární vody. V současnosti plní prakticky jen funkci estetickou. Její vznik není znám. V posledních zhruba dvaceti letech nicméně došlo vlivem opotřebení k několika kolizním situacím.

Pomyslným vrcholem pak byla havárie, kdy původní odtok nevydržel a část vody z nádrže se dostala až do několika okolních domů. „Jako zásadní se v posledních deseti letech jevilo vybudování splaškové kanalizace s obsypem v těsné blízkosti nádrže. Od té doby docházelo ke snížení hladiny pravděpodobně v důsledku průsaku vody ke štěrkopískovému obsypu kanalizace a vlivem hydrologického spádu si voda „vytvořila cestu“ a nedařilo se zmiňovaný pokles zastavit,“ popsal situaci vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek.

Proběhla proto oprava opěrné zdi a v roce 2021 dosyp těsnicího materiálu. Úspěch se ovšem nedostavil. Jakmile se zvýšil hydrostatický tlak, voda si cestu znovu našla. Nejdražší variantou, která ležela na základě vypracované studie na stole, bylo kompletní odtěžení a prakticky výstavba nové nádrže včetně stabilizování břehů. „To ovšem hovoříme o několika milionech korun. Dotaci bychom nezískali, protože nádrž má minimální vodohospodářský efekt. Klíčová by při generální opravě byla rovněž její poloha pod svahem, protože velkou položku by představovala jeho stabilizace se snahou zamezit sesuvu. Vzhledem k tomu, že dle studie dochází k průsaku i dnem, zvolili jsme variantu položit nepropustnou fólii,“ informoval vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Po odtěžení bahna, ukotvení fólie a stabilizaci břehů došlo k vysazení vodní vegetace, mimo jiné leknínů. Investici zajistil uchazeč Petr Škrob, práce vyšly na 590 tisíc korun. „Předpokládáme, že údržba bude jednou ročně obnášet vysátí dna nádrže od napadaného, hlavně organického materiálu,“ doplnil místostarosta Vyškova.

Vodní nádrž uprostřed Rychtářova
12.01.2023