zpět na tiskové zprávy

Sbírat použité oleje a tuky z domácností půjde na dalších osmnácti místech

Sbírat použité oleje a tuky z domácností půjde na dalších osmnácti místech
Vyškov, 29. ledna 2023 – Vylévání použitých kuchyňských tuků do záchodu nebo do dřezu je běžný nešvar mnoha domácností, který má ovšem negativní dopad na kanalizační potrubí a čistírny odpadních vod. Množství tuků se ve studené vodě srazí, nabalí na sebe další nečistoty a časem způsobí nemalé škody. Vyškov byl v otázce sběru použitého oleje od začátku napřed. Nyní počet sběrných nádob k odkládání potravinářských olejů a tuků navyšuje.

Zhuštění sítě představuje zvýšení počtu nádob z 13 na 31 kusů. „Sběrné zelené nádoby o objemu 240 litrů od začátku plnily svůj účel. Nádoby jsme měli v ulicích jako jedni z prvních v republice už od ledna 2017. Umístěné byly v deseti vyškovských lokalitách. Ačkoliv šlo o něco neprobádaného, obyvatelé města si na ně postupně zvykli. Jedná se o další formu třídění odpadu, ve kterém je Vyškov dlouhodobě velmi úspěšný,“ zdůraznil vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Například po dosmažení řízků je třeba slít přepálený olej z pánve nebo fritéz do plastové lahve, zašroubovat ji a odnést do speciálního kontejneru. „Síť zhušťujeme a zároveň se nádoby nově objevují v našich místních částech,“ sdělil novinku místostarosta Kachlík.

Například v Hamiltonech najdou lidé sběrnou nádobu v Jílové ulici u křižovatky, ve Lhotě naproti Sokolovně, v Rychtářově u obchodu a v Opatovicích při vjezdu do místní části u autobusové zastávky. Radnice logicky volí místa na stávajících stanovištích kontejnerů na tříděný odpad.

Před tukovými hroudami ucpávajícími odpad varoval i vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek. „Jsou to samozřejmě nepříjemné komplikace a škody. Následkem může být neprůchodná domovní kanalizace, kdy následný nepříjemný zápach je tím nejmenším problémem. Oleje a tuky mají lidé přelévat ideálně do PET lahví a dobře je uzavřít. Zelené a jasně označené kontejnery mají klasický otvor na vhození,“ připomněl Kutálek.

Vodohospodáři pak upozorňují na ucpávání kanalizační sítě a korozi už tak těžce zkoušených stěn kanálů a potrubí. „Vytvoří-li se tukový špunt, může zneprůchodnit potrubí a způsobit havarijní únik do vodních toků a ohrozit život vodních organismů,“ varoval vedoucí Kutálek.

Použité kuchyňské tuky jsou dále recyklovatelné. Uplatnění najdou v gumárenském, v kosmetickém i chemickém průmyslu. V letech 2017 až 2021 lidé ve Vyškově odevzdali téměř 8,7 tun jedlých olejů a tuků. Nejvíc pak v roce 2020: bezmála 2,7 tuny.

30.01.2023