zpět na tiskové zprávy

Sportovní vyžití či pocit bezpečí. Jak dopadl průzkum mezi Vyškovany?

Sportovní vyžití či pocit bezpečí. Jak dopadl průzkum mezi Vyškovany?
Vyškov, 20. února 2023 – Za největší problém Vyškované považují úklid města a péči o zeleň, nespokojenost panuje rovněž s počtem parkovacích míst. Komentovali ale třeba i vizuální smog (reklamu) v centru města, nedostatek zubařů či praktických lékařů i například absenci kvalitního hudebního klubu. Silnými stránkami Vyškova jsou podle respondentů možnosti sportovního vyžití či kvalita mateřských a základních škol.

Lidé zároveň oceňují dopravní dostupnost, širokou nabídku služeb, klidnější život a pocit bezpečí ve vyškovských ulicích. Dotazníkové šetření mezi obyvateli města probíhalo v prosinci. Formulář byl k dispozici online, tištěný vyšel také ve Vyškovském zpravodaji. V letošním roce totiž vznikne pro Vyškov důležitý dokument: strategický plán města. Má obsahovat zásadní strategické projekty, které chce městský úřad realizovat v příštích letech a desetiletích. Zástupci radnice chtějí do strategického plánování významnou měrou zapojit i obyvatele. Ti měli nyní dílčí možnost, jak se na dokumentu podílet.

Celkem se šetření zúčastnilo 357 obyvatel města. Největší zájem o průzkum, který byl anonymní, projevili lidé ve věku 27 až 39 let, téměř polovina respondentů má vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání. „Zájmu lidí si vážíme, názory určitě neskončí v koši. Základem strategického plánu je shromáždění podnětů k dlouhodobému směřování města, ve kterém hrají názory obyvatel důležitou roli. Musí být otevřený směrem k potřebám a námětům lidí a pochopitelně musí pracovat s reálnými a střízlivými záměry,“ prohlásila starostka Vyškova Karin Šulcová.

Vzápětí nicméně zdůraznila, že drtivá většina z oslovených je s životem ve městě spokojená. Vyjádřeno čísly: 86 %. „U lidí obstály možnosti v oblasti sportu a volného času. Dobrá dostupnost města a široká nabídka služeb byly nejčastěji zmiňované odpovědi v otevřené otázce, co považují obyvatelé za přednost Vyškova. Názorové rozdíly jsme zaznamenali například u kultury: mnozí množství kulturních akcí oceňují, jiní by uvítali větší pestrost. To samé platí třeba u cyklostezek: jedni doufají v lepší infrastrukturu, jiní množství a péči o cyklostezky chválí,“ vyjmenovala starostka. Kromě nejčastěji zmiňovaného nedostatku parkovacích míst, zkvalitnění péče o veřejnou zeleň a úklidu města lidi „pálí“ i dostupnost nájemního bydlení či možnosti výstavby rodinného domu.

Strategický plán Vyškova město plánuje dokončit do letošního podzimu. Jeho zpracovatelem je firma AQE advisors. Detailnější výsledky šetření jsou k dispozici na stránce vyskov.pincity.cz.

Vyhodnocení dotazníku20.02.2023