zpět na tiskové zprávy

Auta znemožňují průjezd. Obyvatelé ulice se změnami souhlasí

Auta znemožňují průjezd. Obyvatelé ulice se změnami souhlasí
Vyškov, 1. března 2023 – Současný stav je nevyhovující, parkování aut ve vnitroblocích je prakticky nelegální, kdy stěžejní je skutečnost, že není zachovaná zákonem stanovená průjezdnost pro složky integrovaného záchranného systému. Problematiku parkování ve vnitroblocích v lokalitě Na Hraničkách řešili zástupci radnice s obyvateli sídliště.

Veřejné projednání se konalo v jídelně Základní školy Purkyňova. Diskutovat přišlo bezmála 50 obyvatel ulice. Stav v lokalitě je podle zástupců radnice dlouhodobě neudržitelný. „Přišli jsme s obyvateli debatovat, prezentovat varianty řešení, naše představy a shrnout časový harmonogram, aby věděli, co mohou v následujících letech očekávat. Nabízíme kompromisní řešení, které výrazně zvýší počty stání, parkování se zlegalizuje. Řidiči auta odstavují prakticky všude, v zeleni nevyjímaje. Ve vnitroblocích v současné době zbývá na průjezd aut velice omezený prostor. A to nemluvím třeba o hasičích, ti by zúženým profilem ulice často neprojeli vůbec. Výrazně se tak komplikuje poskytnutí pomoci lidem při zdravotních potížích nebo při požáru. Nelze ohrožovat lidské zdraví a životy,“ shrnula vyškovská starostka Karin Šulcová.

Řešení dopravy ve vnitroblocích odpovídá době vzniku obytné zóny. Parkování uvnitř se nepředpokládalo, proto je v místě úplná absence stání. „Ovšem v průběhu let a s výrazným nárůstem počtu osobních aut se požadavky na parkování enormně zvýšily. Je třeba hledat nová řešení parkovacích míst ve vnitroblocích s návazností na zeleň, veřejné osvětlení, relaxační plochy či umístění kontejnerových stanovišť. Nová místa vždy přibydou na úkor něčeho jiného. Musíme se nicméně dívat na vyváženost života v dané lokalitě. Konkrétně hovoříme zhruba o dvou stovkách bytů. Bydlí v nich jak senioři, tak rodiny s malými dětmi. Každá skupina má své potřeby, ať jsou to volnočasové aktivity nebo zeleň. Představili jsme nejčerstvější variantu i tu úplně původní, která byla občany kdysi odmítnutá,“ odkázal místostarosta Vyškova Roman Celý na protesty obyvatel sídliště z roku 2016.

Radnice tehdy zveřejnila úvahu o tom, že by v lokalitě mělo vzniknout přes sto parkovacích míst. Varianta počítala s propojením vnitrobloků průjezdnou komunikací. Na základě protestní petice obyvatel však od dalších kroků upustila.

Situace Na Hraničkách
Setkání potvrdilo, že nově zpracovanou studii lidé akceptují. „Situace s parkováním je v místě komplikovaná, obyvatelé si to velmi dobře uvědomují, na nás je přijít s řešením. Setkání, na kterém hovořili i zástupci odborů dopravy, územního plánování a rozvoje a Městské policie Vyškov, bylo konstruktivní a věcné,“ ocenil vyškovský místostarosta.

Počet parkovacích míst má přesáhnout stovku. „Jedná se o rozsáhlý projekt, máme nicméně představu, že bychom všechny tři vnitrobloky zrevitalizovali v aktuálním volebním období. Výsledkem má být harmonické řešení zohledňující jak potřebu parkování, tak i kvalitu života v lokalitě,“ prohlásila starostka Šulcová.

Na řadě je nyní investiční záměr, který aktuálně posvětila rada města. Následovat bude výběr projektanta a vypracování projektové dokumentace. „Jeho úkolem bude rovněž řešení ukládání komunálního odpadu uvnitř každého dvoru, navržení parkových chodníků i třeba v současnosti prakticky neudržované plochy a vybavení, jako jsou věšáky na prádlo nebo pískoviště,“ vyjmenoval místostarosta Celý.

Připomněl nicméně majetkovou strukturu ve vnitroblocích, která je poměrně složitá. Část pozemků je v majetku státu, další v majetku církve, část v soukromém vlastnictví fyzických osob a část v majetku města.

V souvislosti s aktuálním stavem zároveň zdůraznil bezpečnost lidí, která je přednější než pohodlnost některých řidičů. „Komunikace musejí být průjezdné. Záchranné složky se nemůžou dennodenně potýkat s bezohledným parkováním, nerespektováním zákazů stání a zastavení či přehlížením nástupních ploch pro požární techniku. V následujícím období navrhneme nějaké krátkodobější řešení, aby zpevněné plochy ve dvorech dočasně sloužily pouze k obsluze území,“ zmínil místostarosta Celý.

Parkovací kapacity radnice řeší prakticky po celém městě, jde a vždycky půjde o komplikované téma. V době, kdy sídliště vznikala, nikdo nepočítal s tím, že jednou bude mít čtyřčlenná rodina běžně dvě osobní auta. „Navíc mnozí lidé využívají služební auta, problematické jsou také dodávky, kterých na sídlištích rovněž přibylo. V případě Hraniček každopádně věříme v to, že změny přinesou pozitivní efekt,“ doplnil místostarosta Vyškova.

Situace Na Hraničkách
01.03.2023