zpět na tiskové zprávy

Povzbuzení do další práce. Medaili letos převzalo 22 učitelů

Povzbuzení do další práce. Medaili letos převzalo 22 učitelů
Vyškov, 27. března 2023 – Přesně před 10 lety dostali první učitelé z rukou zástupců vyškovské radnice coby výraz uznání medaili Jana Amose Komenského. Tradice pokračuje a v pondělí 27. března pamětní medaile s portrétem Učitele národů potěšila 22 pedagogických pracovníků vyškovských škol.

Jejím autorem je sochař Igor Kitzberger. U příležitosti oslav Dne učitelů radnice ve vyškovské obřadní síni znovu přistoupila i k ocenění zástupců krajských škol a zařízení. Místostarosta města Karel Goldemund na slavnostním předávání ocenil výdrž a odhodlání oceněných pedagogů. „Stejně jako u jakéhokoliv jiného zaměstnání, ani zde však neplatí, že každý učitel je automaticky hodný úcty a chvály. O co víc mohou děti a mladí lidé dobrým učitelským vedením získat, o to víc mohou tím špatným a nevhodným ztratit. Podobně jako rodič není ani učitel pouze tím, kdo jen rozšiřuje získané dovednosti a vědomosti, ale také člověkem, který svým příkladem a přístupem k dětem formuje jejich náhled na svět, jejich vztah k ostatním lidem, jejich vnímání sebe sama,“ prohlásil místostarosta Goldemund.

Město, potažmo vedení škol oceňuje pedagogy za jejich tvůrčí přístup při práci s dětmi, za autorství zajímavého školního projektu či za jejich přístup v řešení mimořádných situací. „Práce učitelů a učitelek je pro jakoukoliv společnost zásadní. Přesto ji často vnímáme jako něco samozřejmého a teprve postupně se ji učíme oceňovat,“ doplnil vyškovský místostarosta.

Ocenění učitelé: Ilona Bébarová, Kristýna Muzikářová - MŠ Jarní, Alena Klčová - MŠ Sochorova, Lenka Hledíková - MŠ Šikulka; Alois Slezáček - ZŠ a MŠ Letní pole, Helena Balková - ZŠ Morávkova, Květoslav Lasovský, Zuzana Navrátilová - ZŠ Na Vyhlídce, Martina Škrabalová, Milena Tihelková - ZŠ Nádražní, Dagmar Sládková, Slávka Hýblová - ZŠ Purkyňova, Blanka Daňková, Jana Klementová - ZŠ Tyršova; Vlasta Breburdová - Gymnázium a SOŠ zdravotnická a ekonomická Vyškov, Jaroslav Kolář, Petr Sedláček - SOŠ a SOU Vyškov, Jitka Kozáková, Anna in Santi - MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Miroslav Knob, Věra Kučerová - ZUŠ Vyškov, Jaroslava Kováčová - Maják Vyškov

Den učitelů 2023
24.04.2023