zpět na tiskové zprávy

Komunikace na sídlišti Víta Nejedlého dostane nový povrch

Komunikace na sídlišti Víta Nejedlého dostane nový povrch
Vyškov, 22. dubna 2023 – O další krok se přiblížila rekonstrukce vnitřní komunikace na sídlišti Víta Nejedlého v Dědicích. Radní města v lednu projednali a schválili investiční záměr. Na řadě je tak zadání zpracování projektové dokumentace. Cílem stavebních úprav je zejména snaha o zvýšení bezpečnosti provozu, zkapacitnění parkovacích stání i zlepšení technického stavu komunikace.

Radnici jde zároveň o nastolení určitého řádu a systému. „Jedná se o specifické sídliště se spoustou zeleně, uspořádání parkování nicméně chybí pravidla. Lidé parkují, kde se dá, samozřejmě většinou co nejblíže bytovým domům. Ovšem mnohdy na pozemcích, které na to nejsou uzpůsobené. Chceme z lokality přívětivější veřejný prostor,“ prohlásil vyškovský místostarosta Roman Celý.

Projektová dokumentace vyjde na téměř 440 tisíc, samotná rekonstrukce lokality by proběhla v příštím roce. Odhad nákladů je na zhruba 25 milionech korun.

Stavební práce se budou týkat místní komunikace uvnitř sídliště a navazujícího uličního prostoru s doplněním odstavných stání a chodníku podél vnitřní komunikace. „Investice má zvýšit bezpečnost provozu s míjejícími se chodci, kteří jsou za současného dopravního uspořádání nucení k chůzi po vozovce. Právě chodníky z větší části úplně chybí. Povrch dostanou ze zámkové dlažby. Vozovka si zachová čistě asfaltový povrch,“ popsal záměr místostarosta Vyškova.

Vnitřní komunikace má celkovou délku zhruba 550 metrů. Začíná od křižovatky naproti vstupu do Velitelství výcviku-Vojenské akademie, končí křižovatkou naproti tenisovým kurtům, rovněž ve vlastnictví Ministerstva obrany.

Místostarosta upřesnil, že s novým chodníkem se počítá téměř v celém úseku, nových parkovacích stání má být zhruba čtyřicet. „Pracujeme i s variantou kolmého stání, kde to stavebně-technické možnosti umožní. Víc napoví zpracovaná projektová dokumentace. Řešit budeme rovněž nové zpevněné plochy pro tříděný odpad, navržená je také výměna veřejného osvětlení. Investice počítá i s odvodněním zpevněných ploch. Plošné zklidnění dopravy regulací nejvyšší dovolené rychlosti zůstane zachované, v místě platí třicítka,“ ujistil místostarosta Celý.

Zároveň připomněl, že město na konci roku 2017 přistoupilo k parcelaci pozemků, kdy zastupitelstvo vzápětí schválilo postup při prodeji pozemků za velmi zvýhodněnou cenu vlastníkům bytových jednotek. Nacházejí se mezi bytovými domy, tvoří je veřejná zeleň a zpevněné přístupové plochy k jednotlivým domům. „Obyvatelé bytových domů věc projednali a v několika případech pozemek odkoupili. Za přesně daných pravidel je využili k budování vlastních parkovacích míst. Stání jim patří, jsou na neveřejných plochách. Parkování se tak zlegalizovalo, zároveň došlo i ke zhodnocení jejich nemovitostí,“ zmínil místostarosta Celý.

Nabídka města byla tehdy mimo jiné reakcí na to, že pokud se ve vyškovské posádce konala slavnostní vojenská přísaha či probíhala základní příprava rekrutů nebo účastníků kurzů, bývalo sídliště plné aut. 

Komunikace na sídlišti Víta Nejedlého dostane nový povrch
24.04.2023