zpět na tiskové zprávy

Moderní železniční trať: tišší, rychlejší, s příležitostmi pro Vyškov

Moderní železniční trať: tišší, rychlejší, s příležitostmi pro Vyškov
Vyškov, 4. května 2023 – O zásadní modernizaci železniční trati mezi Brnem a Přerovem se hovoří řadu let. Rozdělená je na několik částí. Druhý úsek mezi Blažovicemi a Vyškovem (nádraží) měří bezmála 22 kilometrů, navazující třetí úsek mezi Vyškovem (nádraží) a Nezamyslicemi je dlouhý 16 kilometrů. Vyškovskou radnici nicméně zajímá zejména to, co se odehraje mezi oběma částmi stavby: modernizace totiž naprosto změní tvář vyškovského vlakového nádraží a jeho okolí. Cestující navíc už nebudou přecházet koleje, ve stanici totiž vznikne plnohodnotný podchod.

Achillovou patou trati Brno – Přerov je, že má jen jednu kolej a kapacitně dávno nestačí. Navíc se vine v ostrých obloucích, což povoluje traťovou rychlost do 100 kilometrů za hodinu. Právě kvůli tomu, aby se mohlo na napřímených úsecích jezdit rychleji, povede železnice na mnoha místech v nové stopě. Současnou jednokolejku nahradí dvoukolejná trať, vlaky po ní pojedou rychlostí až 200 kilometrů za hodinu. Od zástavby ji budou oddělovat protihlukové stěny. V novém konstrukčním systému bude navíc železnice tišší.

Celkové náklady všech staveb mezi Brnem a Přerovem mají přesáhnout 80 miliard korun. Zatímco z pohledu silniční dopravy má Brno výborná spojení, železniční například směrem na Olomouc, Přerov či do Ostravy za ní pokulhává. Cílem stavby je zvýšení kapacity trati a komfortu cestování, posílení bezpečnosti silniční a železniční dopravy a významné navýšení traťové rychlosti. Železniční doprava bude moci opět konkurovat silniční a díky svým parametrům bude mít i významnou výhodu.

Zásadním avizovaným přínosem pro cestující bude kratší čas strávený ve vlaku. „Vyškované se tak do Brna dostanou za zhruba 15 minut. Jedná se o obrovskou národní liniovou stavbu. V plánu je kompletní rekonstrukce železniční infrastruktury trati. Změny budou skutečně razantní. Zároveň ale představují obrovskou příležitost pro Vyškov. Modernizace železnice ze strany státu vyvolá řadu přímých a nepřímých městských investic. Na vstup železnice musíme být nachystaní. Záměr zdvoukolejnění je daný Správou železnic, a tak jej před nás stát jako hotovou věc postavil. Je tu ovšem stále několik klíčových bodů, u kterých je ochotný s námi jednat, pokud budeme majetkově a finančně připravení,“ popsal situaci místostarosta města Karel Goldemund.

Vyškov si tak stanovil několik priorit, které mimo jiné vytvoří předpoklad pro pozitivní změnu v řešení automobilové dopravy či zkrácení pěších tras. Projekční kancelář zapracuje do začátku roku 2024 podněty radnice do projektu.

Vyškov tak dál trvá zejména na vymístění nákladového nádraží, aby areál sloužil výhradně jako odbavovací prostor pro obyvatele města a přilehlého okolí. S jeho přesunem se počítá na okraj průmyslové zóny Sochorova. „Jsme ve vstřícném jednání s projektanty a usilujeme o zařazení některých našich potřeb do dokumentace pro stavební povolení. Kromě přesunu nákladového nádraží, čímž bychom centrum města zbavili překládky štěrku, dřeva a dalšího materiálu, mezi priority patří vybudování dostatku parkovacích míst, se kterými se kromě jiných ploch počítá právě na místě stávajícího nákladového nádraží,“ poznamenal vyškovský místostarosta.

Na vyškovském vlakovém nádraží vyrostou kromě seřaďovacích čtyři hlavní průjezdné koleje, které vytvoří tři nástupní refýže. Propojí je podchod, s jehož vstupem se počítá ve stávající nádražní budově. Rovněž ta projde rekonstrukcí. Vyškovská radnice plánuje, že by podchod nekončil s nástupišti, ale vedl dál do prostoru stávajícího nákladového nádraží a v budoucnu by zajistil lepší a kratší pěší trasy na Sídliště Osvobození a na Hraničky. „Počítáme s tím, že bychom prostor mezi sídlišti a areálem profesionálních hasičů zregenerovali a otevřeli. Znamenalo by to uvolnění cesty k vybudování nového, výrazně kvalitnějšího prostředí v centrální zóně města. Hovoříme o komplexní změně funkčního využití na mix bydlení, služeb, veřejných ploch a zeleně či parkování,“ vyjmenoval vedoucí odboru územního plánování a rozvoje Dušan Jakoubek.

Moderní trať: tišší, rychlejší, s příležitostmi pro Vyškov

Projekt počítá rovněž s druhým podchodem s výstupem na refýže, ke kterým by se cestující bezkolizně dostávali z autobusového nádraží nebo z Purkyňovy ulice. S jeho umístěním se počítá přibližně v místě původního nadchodu nad kolejištěm.

Pokud hovoříme o druhé stavbě Blažovice – Vyškov, koleje budou k vyškovskému nádraží prakticky kopírovat stávající trať. Zásadní bude třetí železničáři chystaný úsek od nádraží na Nezamyslice, po kterém koleje půjdou v úplně jiné stopě. Trať povede podél vlečky na okraji průmyslové zóny Sochorova a bude se stáčet okolo rybníku Marchanka směrem na Pustiměřské Prusy, dále tunelem pod dálnicí D46 na Prostějov s novým napojením před Ivanovicemi na Hané.

Stěžejní stavební zásahy započnou hned na okraji parku Smetanovy sady. „Konkrétně od mostu přes ulici 9. května, kdy se počítá s novým mostním tělesem. Už tady se bavíme o vychýlení vedení kolejí. Vyroste zcela nový most, pod kterým zůstane plnohodnotný průjezd aut a oboustranný chodník. Zmizí rovněž viadukt nad Hanou. V místě vyrostou estakády, tedy typ mostu nesený pilíři. Následně se počítá s odtěžením železničního náspu, takže celý val naproti aquaparku zmizí. Dukelská ulice se tím pádem otevře směrem ke sportovištím a ke Smetanovým sadům,“ konstatoval místostarosta Goldemund.   

Dělníci koleje v původní trase dráhy směrem na Marchanice a dále na Ivanovice v celém úseku snesou, tedy odstraní je bez náhrady. Stávající zářez po snesení trati od parku po Marchanice nicméně hodlá vyškovská radnice využít pro plánovanou komunikaci. „Pracujeme s variantou budoucí výstavby mimoúrovňové křižovatky v Olomoucké ulici, která by na jednu stranu velmi elegantně vyřešila propojení celé průmyslové zóny přímo s dálnicí. Záměr by celkově ulehčil průtahu. Kamionová doprava by vůbec nemusela zajíždět do města, nezatěžovala by Žižkovu nebo Kroměřížskou ulici. Zároveň se nám z druhé strany otevře možnost lépe napojit sportoviště, která by v budoucnu v souvislosti s výstavbou estakád a s otevřením celého prostoru získala i množství parkovacích kapacit,“ přiblížil místostarosta.

Projektanti mají zároveň za úkol prověřit technické řešení křížení nové stopy železnice s v budoucnu navrhovaným obchvatem Vyškova právě na hranici průmyslové zóny Sochorova.

Podklady má tak město přichystané, zapracované mají být do dokumentace pro stavební povolení. Navazovat bude vyjednávání o financování jednotlivých záměrů. Státní organizace, která letos slaví 20 let od svého vzniku, pochopitelně hradí veškeré investice spojené s vysokorychlostní tratí. „Pak jsou tu ale vyvolané investice, o kterých budeme diskutovat,“ podotkl Goldemund s tím, že přímo Vyškova se mají samotné stavební práce dotknout od druhé poloviny roku 2028, výrazněji pak v roce 2029, ačkoliv výstavba obou úseků (z Blažovic, do Nezamyslic) má začít o tři roky dřív.

Vyškovská radnice se do rozsáhlého záměru zapojuje už od roku 2005, v roce 2009 vzniklo první usnesení zastupitelstva, které tehdy v deseti bodech vyjádřilo své požadavky, jež jsou nyní v projektu respektované. „Tak objemná stavba samozřejmě prošla v uplynulých letech určitým vývojem. Aktuální stav chceme Vyškovanům podrobněji popsat a představit na setkání v Besedním domě. V pondělí 15. května tak proběhne od 17:00 seznámení se současnou podobou zdvoukolejnění trati,“ pozval místostarosta Vyškova Goldemund.

Moderní trať: tišší, rychlejší, s příležitostmi pro Vyškov
18.05.2023