zpět na tiskové zprávy

Cukrovarská dráha: Vyškov letos dokončí nejnáročnější úsek stezky

Cukrovarská dráha: Vyškov letos dokončí nejnáročnější úsek stezky
Vyškov, 8. května 2023 – Dva ze čtyř vyškovských dílů jsou od loňska hotové. Zbývající dva jsou v případě projektu vyškovské části cyklostezky Cukrovarská dráha paradoxně na opačném konci obtížnosti. Zatímco úsek od hráze Kačence bude vyžadovat víceméně jen lokální vyspravení, díl po mostek přes Hlubočanský potok je technicky nejnáročnější. A ze všech úseků zdaleka nejdražší.

Cyklostezka propojí Vyškov a Kozlany. Loni stavební firma v případě Vyškova položila novou asfaltovou vrstvu od ulice V Brňanech, okolo zahrad po rybník Kačenec. Celkově se jednalo o víc než 900 metrů, investice překročila 2,4 milionu korun. Město práce zajistilo bez pomoci dotace.

Délka trasy ve vyškovském katastrálním území je téměř 3,5 kilometru, pak následuje katastr Hlubočan. Bezmála 1,9 kilometru tvoří třetí úsek, který vede od hráze rybníka přes účelovou komunikaci Ředitelství silnic a dálnic ČR a pokračuje souběžně s dálnicí směrem na Hlubočany. „V případě stávající obslužné komunikace proměnlivé šířky nás letos čekají pouze drobné lokální opravy, které se budou týkat zejména nerovností a nejrůznějších prasklin,“ zopakoval místostarosta Vyškova Roman Celý.

Stavebně náročný bude až poslední díl. Vyškov stejně jako další obce, přes jejichž katastry Cukrovarská dráha povede, dosáhl na dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Město na téměř sedmisetmetrový, ale technicky komplikovaný úsek získalo přes sedm a čtvrt milionu korun. „Zatímco u dvou hotových dílů jsme na stávající podklad přidávali další vrstvu, tady to bude podstatně obtížnější. S ohledem na únosnost podloží jsme navrhli konstrukci cyklostezky o zhruba půlmetrové tloušťce s povrchem z asfaltobetonu. V trase zároveň stavební firma vybuduje dva propustky, aby při vydatných deštích nezůstávala na přilehlých polích stát voda,“ prohlásil místostarosta Celý.

Na trase úzkokolejné vlečky, po níž se kdysi svážela řepa do vyškovského cukrovaru, tak začalo být znovu rušno. Radní města v případě posledního úseku schválili jako nejvýhodnější nabídku tu od společnosti EUROVIA CS, a to za cenu přesahující 10 milionů korun.

Práce už začaly, mimo jiné odstraněním dřevin. „Daný úsek vede v remízku, který připomíná přírodní prales s drobnějšími náletovými dřevinami i částečně proschlými a polámanými stromy. Po vykácení a vyčištění vznikne zhruba pět metrů široký pás,“ informoval místostarosta města s tím, že v případě Vyškova má být hotovo na podzim.

V průběhu let 2021 a 2022 začaly obce žádat o státní dotační podporu. Stejně jako Vyškov byly úspěšné, přesto jim chyběly nemalé sumy k dofinancování. Jihomoravský kraj má nicméně vypsaný dotační titul na spolufinancování cyklostezek, pokud obce dosáhnou na peníze ze zmiňovaného státního fondu. „Krajskou pomoc stvrdilo memorandum, které loni na podzim uzavřel s Vyškovem a pěticí obcí (Bohdalice-Pavlovice, Kozlany, Kučerov, Hlubočany, Lysovice). Memorandum představuje záruku, že obce mohou s krajskými penězi počítat. Celá cyklostezka bude napojená na část již postavené stavby v katastrálním území Kozlan. Jedná se o unikátní a mimořádně dlouhou cyklostezku, která propojí několik obcí na tělese bývalé cukrovarské dráhy,“ vyzdvihl starosta Vyškova Karel Jurka.

Přímo městu letos Jihomoravský kraj u posledního úseku pomůže zhruba 640 tisíci korunami, z vlastního rozpočtu Vyškov doplatí rozdíl ve výši přibližně 2,1 milionu.

Vše začalo v roce 2019, tehdy začal nápad dostávat reálné obrysy. Předpokládané celkové náklady jsou zhruba 93 milionů korun bez výkupů pozemků. Místostarosta Celý od začátku oceňuje názorovou shodu a úsilí více obcí.

Následovalo komplikované řešení majetkoprávních vztahů a projektové přípravy, které opakovaně narušovala koronavirová pandemie. „Výhodou dráhy je, že šla v určité niveletě bez nějakého výrazného stoupání či klesání. Stavbu jsme rozdělili na jednotlivé úseky, některé jsou hotové. Realizace středu celé dráhy je naplánovaná na tento a příští rok, letos jde kromě nás zejména o katastry Hlubočan, Kučerova a Bohdalic. Pevně věřím, že celá trasa bude hotová v roce 2024. Umožní nejen rodinné výlety, ale i bezpečnější dopravu do práce či do škol mimo frekventované silnice,“ dodal vyškovský místostarosta.

Cyklostezka Cukrovarská dráha
08.05.2023