zpět na tiskové zprávy

Den s radnicí: kancelář starosty, technika hasičů i pohled z věže

Den s radnicí: kancelář starosty, technika hasičů i pohled z věže
Vyškov, 12. května 2023 – Radniční věž utrpěla těžká poškození koncem druhé světové války. Její současný vzhled je tak výsledkem poválečné rekonstrukce z roku 1948. Nynější podoba tedy letos „slaví“ 75 let. Rok ostatně připomíná korouhev věže, na které je zobrazený stylizovaný městský znak a letopočet. Samotná korouhev se dočkala repliky v roce 2007, v baňce v její spodní části tehdy zástupci města uložili balíček s odkazem příštím generacím. Návštěvníci tradičního Dne s vyškovskou radnicí se tak ocitnou jen pár metrů od něj. Pokud tedy překonají 152 schodů radniční věže.

Do zajímavých zákoutí úřadu se zájemci podívají ve čtvrtek 18. května. Kromě věže si od osmé hodiny ranní prohlédnou pracovny starosty nebo místostarostů, historický sklep pod radnicí či zasedací místnost zastupitelstva, někteří zavzpomínají na svatbu či vítání občánků v obřadní síni. „Měsíc květen je s akcí už roky napevno spojený. Když už hovoříme o výročích, letos je tomu přesně deset let, kdy se do Greplova domu sestěhovaly zbývající odbory městského úřadu, které do té doby sídlily v objektu bývalého okresního úřadu a v budově zámku. Tehdy jsme tak docílili toho, že obyvatelé vše vyřídí na jednom místě,“ poznamenal k budově B starosta Vyškova Karel Jurka.

Veřejnost si také na odboru školství, kultury a sportu ve 2. patře úřadu prohlédne prezentaci vyškovských škol, kronik města, které rok od roku podrobně zachycují veškeré dění ve Vyškově, nebo také symbolický klíč od města. O patro výš uvidí zajímavé modely na odboru územního plánování a rozvoje. „Návštěvníky znovu rádi uvidíme. A je jedno, zda půjde o školáky, kteří k nám dlouhodobě ve velkém docházejí, nebo o seniory, kteří budou mít směrem k nám třeba nějaký dotaz či podnět,“ zmínil starosta Jurka.

Od 8 do 12 hodin se na Masarykově náměstí představí s částí výstroje a techniky strážníci Městské policie Vyškov a Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Vyškova. Radniční prostory budou veřejnosti přístupné do 16 hodin, na věž se lidé dostanou až do 18 hodin.

Den s radnicí
12.05.2023