zpět na tiskové zprávy

Šance pro Vyškov. Lidé debatovali o modernizaci železniční trati

Šance pro Vyškov. Lidé debatovali o modernizaci železniční trati
Vyškov, 18. května 2023 – Zcela zaplněný sál Besedního domu, vedení města Vyškova, zástupce investora – Správy železnic (která má na starosti infrastrukturu), zástupci generálního projektanta (SUDOP BRNO), zástupce architektonické kanceláře (knesl kynčl architekti) a množství otázek z řad veřejnosti. O představení zdvoukolejnění železniční tratě byl v pondělí 15. května ze strany Vyškovanů velký zájem.

O zásadní modernizaci železniční trati mezi Brnem a Přerovem se hovoří mnoho let. Rozdělená je na pět částí, Vyškova se dotkne druhý a třetí díl. Soubor staveb pro investora, tedy Správu železnic, v rámci České republiky aktuálně patří mezi pětici prioritních projektů.

Současnou jednokolejku nahradí dvoukolejná trať, vlaky po ní pojedou rychlostí až 200 kilometrů za hodinu. „Vstupujeme do nové éry, která znamená soubor rozhodnutí, která půjdou v čase před radu a zastupitelstvo města a o kterých budeme informovat veřejnost. Stávající trať nedostačuje nejen kapacitně či rychlostně, ale i komfortem cestování či nastupování, zároveň není konkurenceschopná vůči silniční dopravě kvůli paralelní dálnici,“ konstatoval místostarosta Vyškova Karel Goldemund s tím, že modernizace železnice ze strany státu vyvolá řadu přímých a nepřímých městských investic.

Mezi priority vyškovské radnice patří v minulosti častokrát avizované vymístění nákladového nádraží na okraj průmyslové zóny Sochorova. Místo něj má vyrůst velké množství parkovacích míst. Na vlakovém nádraží dělníci položí čtyři hlavní průjezdné koleje, které vytvoří tři nástupní refýže. Propojí je plnohodnotný podchod na úrovni výpravní budovy, který by zároveň zajistil lepší a kratší pěší trasy na Sídliště Osvobození a na Hraničky. Další stěžejní stavební zásahy započnou hned na okraji parku Smetanovy sady, vyroste nový most přes ulici 9. května, zmizí rovněž viadukt nad Hanou. Celé údolí překročí estakáda, tedy typ mostu nesený pilíři.

Koleje následně povedou v úplně jiné stopě, konkrétně podél vlečky na okraji průmyslové zóny Sochorova. Dělníci koleje v původní trase dráhy směrem na Marchanice odstraní, opouštěné železniční těleso investor zrekultivuje. „Zaplněný sál Besedního domu nás těší, stejně tak množství dotazů. Kritické ohlasy vycházely spíš z neznalosti věci. Bylo naší snahou lidem vysvětlit, že jsme na stejné lodi. Jde nicméně o obří investici, která se po dobu realizace nepříznivě dotkne obyvatel města i cestujících, to si asi všichni velmi dobře uvědomujeme. Proto je nezbytné, aby byla dobře nastavená komunikace mezi městem a investorem,“ zdůraznil vyškovský starosta Karel Jurka.

Hlavní projektant druhé stavby (mezi Blažovicemi a Vyškovem) Radoslav Molák připomněl kromě jiných benefity v podobě zkrácení jízdní doby. „Změny dovolí vyšší počet vlaků. Například při dvouhodinové špičce pojede mezi Brnem a Vyškovem osm rychlíků, zatímco v současnosti jde o tři vlaky. Jízdní doba do Brna se výrazně zkrátí na patnáct minut,“ informoval projektant.

Přímo Vyškova se stavební práce dotknou od druhé poloviny roku 2028, výrazněji pak v roce 2029, na který je naplánovaná trvalá výluka drážního provozu. Doprava stavebních materiálů bude probíhat primárně po železnici.

Modernizace trati
22.05.2023