zpět na tiskové zprávy

Místa ve školkách jsou. Dostalo se na všechny tříleté děti

Místa ve školkách jsou. Dostalo se na všechny tříleté děti
Vyškov, 23. května 2023 – Vedení vyškovských mateřských škol přijalo všechny děti, které k poslednímu zářijovému dni oslaví třetí narozeniny a které mají trvalé bydliště ve Vyškově. Takové je hlavní sdělení výsledků květnového zápisu do mateřských škol zřizovaných městem na školní rok 2023/2024.

Mateřská škola nemá povinnost dítě mladší tří let přijmout. Pokud to nicméně kapacity dovolují, Vyškov takové děti opakovaně přijímal. Je ovšem třeba vést v patrnosti platnou vyhlášku o předškolním vzdělávání. „Ta jasně říká, že každé přijaté dítě, než sfoukne třetí svíčku na narozeninovém dortu, snižuje počet dětí ve třídě o jedno. Do každé třídy lze přijmout maximálně tři takové děti. Celkový počet ve třídě je tak logicky nižší,“ vysvětlil místostarosta Vyškova Karel Goldemund.

Nutnost snížit počty ve třídě platí i v případě přijatých dětí s podpůrnými opatřeními. Záleží na povaze postižení, snížení se zpravidla týká o jedno či dvě děti, maximálně o pět dětí v jedné třídě.

V Česku je zároveň zavedený povinný předškolní rok pro všechny děti, které jsou v posledním roce před zahájením školní docházky. Vzdělávání předškoláka se ale nemusí nutně odehrávat přímo v mateřské škole. „Samozřejmě mohou mít rodiče potomka doma v rámci individuálního vzdělávání, ovšem daná mateřská škola je povinná místo pro takového předškoláka neobsazovat,“ zmínila vedoucí odboru školství, kultury a sportu vyškovské radnice Petra Lakomá.

Zároveň je třeba vést v patrnosti, a to se bavíme o číslech za celou Českou republiku, že se u více než 20 tisíc předškoláků ročně posouvá nástup do první třídy z důvodu odkladů povinné školní docházky. „Jsou to obrovská čísla, o odklad žádá v době zápisů na základní školu každé páté dítě, což je nejvíc v Evropě. Právě nadměrné množství odkladů způsobuje komplikace na jedné straně (následně) pedagogům ve školách a na druhé vyčerpává kapacitní možnosti mateřinek. Z výše uvedeného je tedy patrné, že jde o množství faktorů, které musí město při plánování investic a financování dávat na misku vah a počítat s nejrůznějšími vlivy,“ připomněl místostarosta Goldemund.

Pokud jde o plánování, i nedávno zpracovaná demografická studie zmiňuje možné dopady spojené s rozvojem města: významná změna územního plánu, příchod velkého developera, se kterým se nepočítalo, vznik významného zaměstnavatele či nové zásadní dopravní napojení na město. „Situace se vyvíjí, na trhu nemovitostí nevyjímaje. Opakované diskuze na dané téma se v minulosti vedly právě v souvislosti s rozvojem bytové výstavby ve Vyškově. A tehdy přišla myšlenka na rozšíření kapacit Mateřské školy Sochorova. Ovšem například rozsáhlá výstavba bytových domů na Letním poli nějaký výrazný nárůst žádostí u sousední mateřské školy nezpůsobila,“ dodal k zápisům.

Z výše uvedeného tak vyplývá, že o kapacitní budoucnosti Mateřské školy Sochorova se ještě povedou debaty. „Na základě opakovaných konzultací s odborem školství a s ředitelkami jednotlivých mateřských škol, a ostatně i z vypracované demografické studie vyplynulo, že potřeba rozšíření kapacit se nutně netýká nadcházejícího školního roku. Výsledky letošního zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných městem potvrdily, že rodiče tříletých a starších dětí uspokojíme,“ doplnil místostarosta Goldemund.
24.05.2023