zpět na tiskové zprávy

Na Hraničkách: na sídlišti vzniklo 60 dočasných parkovacích míst

Na Hraničkách: na sídlišti vzniklo 60 dočasných parkovacích míst
Vyškov, 30. května 2023 – Na začátku roku zástupci radnice nabídli obyvatelům vnitrobloků v lokalitě Na Hraničkách řešení, které výrazně zvýší počty parkovacích stání v sídlišti. Spočívá ve vybudování více než stovky míst. Letošek v daném záměru patří vypracování projektové dokumentace. Stav je ale v místě dlouhodobě neudržitelný. Dočasné řešení? Řidiči budou (samozřejmě zdarma) parkovat na městem pronajatých plochách.

Šoféři auta odstavují prakticky všude, v zeleni nevyjímaje. Ve vnitroblocích v současné době zbývá na průjezd velice omezený prostor. „Obyvatelé si sami velmi dobře uvědomují, že situace s parkováním je bolestivá. Na nás bylo přijít s řešením. Představený záměr revitalizace všech tří vnitrobloků, která myslí kromě parkování i na zeleň, veřejné osvětlení, relaxační plochy či umístění kontejnerových stanovišť, se lidem zamlouval. Neproběhne však na lusknutí prstů. Než ke zkapacitnění dvorů dojde, zajistili jsme od soukromé společnosti v docházkové vzdálenosti pronájem ploch pro parkování osobních aut,“ potvrdil místostarosta Roman Celý.

Město tak uzavřelo nájemní smlouvu se společností TRASKO, a. s., dotčené pozemky se nacházejí v areálu bývalé restaurace U Prcka v ulici Na Hraničkách. Po dobu nájmu bude údržbu plochy pro parkování zajišťovat město. Smlouva je uzavřená na dobu určitou, platí do konce příštího roku. „Plocha nabídne 60 parkovacích míst. Společnost provedla na svoje náklady stavební úpravy, navržené řešení alespoň z části pokryje potřebu na odstavování a parkování aut obyvatel dané lokality,“ poznamenal místostarosta Celý.

Řešení dopravy ve vnitroblocích odpovídá době vzniku zástavby. Parkování uvnitř se téměř nepředpokládalo. Obslužné komunikace jsou zúžené a slepé. V nadcházejícím období nechá radnice ve vnitroblocích provést opatření formou dopravního značení. „Vymezíme prostor, na kterém parkovat nepůjde. Současnému stavu nemůžeme jen tak přihlížet, parkování aut ve vnitroblocích je prakticky nelegální. Rozhodující je, že není zachovaná zákonem stanovená průjezdnost pro složky integrovaného záchranného systému, což komplikuje poskytnutí pomoci lidem při zdravotních potížích nebo při požáru. Bezpečnost obyvatel je přednější než pohodlnost některých řidičů. Zároveň parkováním dlouhodobě dochází k poškozování veřejné zeleně,“ shrnul vyškovský starosta Karel Jurka.

K postupné revitalizaci všech tří vnitrobloků má dojít v nadcházejících letech. „Rozhodující budou finanční možnosti města. Výsledkem každopádně bude harmonické řešení zohledňující jak potřebu parkování, tak i kvalitu života v lokalitě,“ doplnil místostarosta Celý.

Pronájem ploch pro parkování platí od června. K opatření se radnice rozhodla zároveň proto, že se rozjíždí také oprava komunikace a chodníku v ulici Na Hraničkách včetně opravy uličních vpustí a kanalizačních či vodovodních přípojek k nemovitostem. Investice je rozdělená na etapy, první z nich se týká úseku od Dědické po Alšovu ulici.

Hraničky: na sídlišti vzniklo 60 dočasných parkovacích míst
01.06.2023