zpět na tiskové zprávy

Rekonstruovaná zeď zajistí stabilitu levého břehu. Za skoro 7 milionů

Rekonstruovaná zeď zajistí stabilitu levého břehu. Za skoro 7 milionů
Vyškov, 2. června 2023 – Za jednu ze stěžejních položek nejdůležitějšího dokumentu pro rok 2023, tedy rozpočtu města, platí stavební úpravy opěrné zdi v ulici Závodí v místní části Dědice. Rozsah léta diskutované opravy zdi na levém břehu říčky Hané je v délce zhruba padesáti metrů.

Jedná se o úsek pod stávajícím jezovým stupněm. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující a poškozená konstrukce zdi, celková degradace a její náklon v daném úseku. „Míra opotřebení je značná, což potvrdil i inženýrskogeologický průzkum. V souběžné místní komunikaci se tvoří trhliny a zeď se naklání směrem do toku,“ popsal situaci starosta Vyškova Karel Jurka.

Zásahy jsou rozdělené na dvě části. První díl se týká 28 metrů. Úplná rekonstrukce spočívá ve vybourání stávající zdi a postavení nové tížní železobetonové zdi s kamenným obkladem, uložená bude na betonovém základu. Ukončí ji římsa, do které dělníci ukotví ocelové zábradlí s výškou 1,3 metru.

Druhý úsek je dlouhý zhruba 20 metrů. Z lícní strany odborníci navrhli z důvodu vyšší stability kamennou přizdívku a doplnění betonového základu. V plánu je rovněž přespárování cementovou maltou a doplnění chybějících kamenů. Korunu zdi dělníci odbourají a dobetonují. Stávající sloupky zábradlí zmizí, i tento úsek osadí novým zábradlím.

Zásahy začínají, na komunikaci podél budované zdi probíhá odfrézování stávajícího asfaltového povrchu, odstranění konstrukčních vrstev, odtěžení zeminy i odstranění současného opevnění. „Stavba neovlivní stávající odtokové poměry, kapacita koryta zůstává zachována. Během oprav proběhne převedení vod pomocí ochranné jímky. Investicí zajistíme stabilitu levého břehu toku a souběžné komunikace,“ doplnil vyškovský místostarosta Roman Celý.

Před dvěma lety vznikla projektová dokumentace za cenu téměř 430 tisíc korun. Samotné práce má na základě vyhodnocení nabídek na starosti pražská firma PORR, a. s., cena přesahuje 6 milionů a 950 tisíc korun. Hotovo má být na konci října letošního roku.

Rekonstruovaná zeď zajistí stabilitu levého břehu
02.06.2023