zpět na tiskové zprávy

Oprava zajistila lepší pohyb chodců po zámecké zahradě

Oprava zajistila lepší pohyb chodců po zámecké zahradě
Vyškov, 9. června 2023 – Návštěvníci zámecké zahrady se pohybují po mlatových cestách. Minerální beton se na konci května v pásu mezi zámeckou lodžií a vstupem od Muzea Vyškovska dočkal opravy. Stavební firma dovezla z kamenolomu v Opatovicích směs přírodního kameniva, se stávajícím jej nechala po ploše rozprostřít, zarovnat a zhutnit.

Stav povrchů byl poměrně špatný. Radnice musela vyhodnotit, zda do prostoru vstupovat, protože zámeckou zahradu v budoucnu čeká výrazná obnova. V květnu totiž radní města schválili záměr pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci, konkrétně její první etapy, která se týká nynějšího rozsahu zahrady. „Než k ní dojde, bylo nutné se k nevyhovujícím pěším trasám nějak postavit. Na zhutněný povrch a lepší pohyb po něm máme zatím pozitivní ohlasy Vyškovanů. Je ale potřeba zdůraznit, že se jednalo o opravu. Zároveň čekáme, jak se bude povrch „chovat“ při změnách počasí. Obdobně bychom totiž přistoupili k chodníkům, u kterých je s ohledem na svažitost terénu velkým problémem stékající voda po deštích,“ informoval vyškovský místostarosta Roman Celý.

Radnice v budoucnu počítá s rekonstrukcí zámecké zahrady v plném rozsahu, navazovala by na již pořízený Generel obnovy Nového zámku včetně obnovy barokního sálu. Zahrada má projít obnovou ve čtyřech etapách. „Uvidíme, kdy bude možné k nákladné rekonstrukci přistoupit, zatím nicméně předpokládáme začátek prací na první etapě v roce 2024. Vše záleží na finančních možnostech města i například na vyřešení majetkoprávních záležitostí,“ upozornil.

Velkým nešvarem jsou zároveň podle místostarostových slov bezohlední cyklisté. „Chápu, že to může být nepohodlné, ale kolo mají po zahradě vést. Mlatové cesty nejsou určené pro jízdu na kole, pneumatiky narušují jejich povrch. Navíc jezdí nejen po cestách, rýhy se objevují i v travnatých plochách. Městská policie o problému ví a strážníci budou na zahradu častěji dohlížet. Až v budoucnu přistoupíme k její celkové rekonstrukci, povrchy necháme kompletně obměnit a určitě nebudeme přihlížet tomu, jak cyklisté terén ničí,“ dodal místostarosta Celý.


Oprava zajistila lepší pohyb chodců po zámecké zahradě


27.06.2023