zpět na tiskové zprávy

Pěvecký sbor a dechový orchestr se představily v partnerských městech

Pěvecký sbor a dechový orchestr se představily v partnerských městech
Vyškov, 21. června 2023 – Členové Pěveckého sboru Antonína Tučapského Vyškov prožili první červnový víkend v partnerském městě Virovitica na pozvání České besedy Viroviticko-podravského kraje vedené Jasnou Per-Kožnjak. Na severu Chorvatska měli tu čest vystupovat na Dnech české kultury konaných od 2. do 4. června.

Setkání se zúčastnili i místostarosta Josef Kachlík, ředitel ZUŠ Vyškov Aleš Musil a vedoucí Národopisného souboru Pantlék Jana Otáhalová. „Pro posluchače jsme si připravili lidové písně ve sborové úpravě a také duchovní díla, která jsme přednesli během společných mší. Absolvovali jsme čtyři vystoupení a vždy jsme se setkali s emotivními reakcemi diváků, a to nejen při zpěvu chorvatské písně Popevke sem slagal, kterou jsme nacvičili jako pozornost a překvapení pro naše hostitele,“ prohlásila za sbor Dagmar Nepeřená.
Návštěva partnerského města

Na starostu Karla Jurku a místostarostu Romana Celého pak v polovině června čekal poslech koncertu Malého dechového orchestru při ZUŠ Vyškov v centru partnerského Döbelnu. Orchestr bigbandového typu předvedl na bezmála hodinovém vystoupení swingové, rockové i lidové skladby, nechybělo několik filmových hitů.

Německá strana pozvala orchestr a zástupce Vyškova při příležitosti městského festivalu a zároveň coby ohlédnutí za 30 lety vzájemných vztahů. Starosta Jurka upozornil za přítomnosti svého döbelnského protějšku Svena Liebhausera, že zdaleka nejde jen o partnerství na papíře.

Zmínil mimo jiné inspiraci západními sousedy v případě charitativní akce Běháme srdcem. Projekt pořádají partnerské školy Lessing-Gymnasium Döbeln a vyškovské gymnázium už řadu let. Pěvecký sbor při tamním gymnáziu se pak několikrát zúčastnil mezinárodního ZpívejFestu. Připomněl zároveň, že zástupci gymnázia se už těší, jak školy navážou na předcovidové výměnné pobyty studentů. „Vřelé vztahy panují i mezi dobrovolnými hasičskými jednotkami obou měst. Dlouhodobě si vyměňují praktické zkušenosti, střídavě se navštěvují,“ konstatoval místostarosta Celý.

Zástupci Döbelnu pak představili revitalizovaný park, ve kterém se má Vyškov prezentovat třeba pamětním kamenem či plastikou. Hovořili i o případných společných projektech cestovního ruchu nebo o otázkách ekonomické a energetické politiky.

Návštěva partnerského města
21.06.2023