zpět na tiskové zprávy

Agendu vzdělávání má v krajské radě nově na starosti Karel Jurka

Agendu vzdělávání má v krajské radě nově na starosti Karel Jurka
Vyškov, 27. června 2023 – Vedení Jihomoravského kraje se personálně obměnilo. Podstatnou součástí změn je i starosta Vyškova a dlouholetý krajský zastupitel Karel Jurka. V důsledku odchodu Jiřího Nantla na ministerstvo školství, který dosud zastával pozici náměstka hejtmana pro oblast vzdělávání, zdravotnictví a strategii chytrého regionu, bylo nutné rozhodnout o rozdělení jednotlivých gescí a o novém složení krajské rady. V té se bude o agendu vzdělávání starat právě Karel Jurka. Změny posvětilo krajské zastupitelstvo.

Krajské volby proběhnou už příští rok, takže se nejedná o dlouhý mandát. Jak přesto uvolněnou funkci vnímáte?
K pozici přistupuji se stejnou pokorou a důležitostí jako ke své dosavadní práci na kraji. Je nutné připomenout, že jsem od začátku volebního období již v uvolněné funkci působil, konkrétně jako předseda výboru, takže když to řeknu v nadsázce, prakticky jen měním kancelář. Budu zodpovědný za resort, který mají ve správě zástupci ODS.

Oblast školství jste měl ve své gesci ve dvou volebních obdobích coby vyškovský místostarosta. Nevstupujete tak do neznámé řeky…
Přesně tak. Navážu na dosavadní aktivity Jiřího Nantla. Především se budu věnovat tvorbě nových kapacit v oblasti všeobecného vzdělávání formou lyceí nebo péči o kvalitu odborných škol. Důležitým úkolem je také dokončení nového gymnázia v Brně. Chci dotáhnout i změnu podpory v kariérovém rozhodování žáků.

Co bude vaše působení v krajské radě znamenat pro Vyškov?
Zastupitelem a zároveň radním Vyškova jsem od roku 2006. Vyškov je mým domovem, Vyškov je mou prioritou. Těším se na pokračování rozjednaných investic a projektů, na tom se vůbec nic nemění. Za politika mají mluvit výsledky, a ne to, kde zrovna sedí. Zároveň pevně věřím, že z pozice krajského radního budu více nápomocen k dalšímu rozvoji a zvyšování kvality života v našem městě.

Nový krajský radní Karel Jurka
30.06.2023