zpět na tiskové zprávy

Předchází sociální izolovanosti. Centrum denních služeb navyšuje kapacity

Předchází sociální izolovanosti. Centrum denních služeb navyšuje kapacity
Vyškov, 30. června 2023 – Učí je zvládat úkony soběstačnosti a sebeobsluhy v mezích jejich schopností, zajišťují sociálně terapeutické činnosti, pomáhají jim při osobní hygieně, při udržování společenských kontaktů či rozvíjejí a udržují okruh zájmových činností. Podobné služby, jiná adresa. Denní stacionář pod krajskou příspěvkovou organizací Sociální služby Vyškov končí v prostorách vyškovské nemocnice, péče o klienty kompletně přechází pod Charitu Vyškov.

Charita má s ambulantní službou letité zkušenosti, klienti stacionáře přejdou pod Centrum denních služeb, jehož jedním z hlavních cílů je předcházet sociální izolovanosti klientů. „Vedení kraje nás oslovilo s možností, zda bychom jako město neměli prostory k pronájmu. Z jednání nakonec vyplynulo, že nejlepší variantou bude právě spolupráce s Charitou Vyškov, která je připravená nové klienty přijmout. Těší nás, že bude pokračovat v nastavené kvalitě. Zároveň je třeba připomenout, že pokud by došlo ke zrušení denního stacionáře bez náhrady, podobné služby poskytují nejblíže v Kroměříži či Brně, kde jsou ovšem kapacity zcela naplněné, a klienti by tak zůstali bez pomoci,“ konstatoval vyškovský starosta Karel Jurka.

Stacionář dosud sídlil v areálu Nemocnice Vyškov, rozšíření porodnice o takzvané Centrum přirozeného porodu znamená s posledním červnovým dnem jeho konec v pronajatých prostorách. Charita péči o klienty zajistí v Komunitním centru Bohumíra Bunži v Kostelní ulici. „Naše Centrum denních služeb má kapacitu 15 klientů. Cílovou skupinu tvoří senioři se sníženou soběstačností, osoby se zdravotním postižením či s chronickým duševním onemocněním. Nyní přichází nová cílová skupina se zdravotním a kombinovaným postižením. V jejich případě očekáváme velkou míru pečovatelských úkonů: při stravování či osobní hygieně. Stará fara nabízí velkorysé prostory, budeme využívat dolní a horní pravé křídlo. Kapacita se navýší o 10 klientů,“ popsal vedoucí Centra denních služeb Michal Novotný.

Kraj k pokrytí zvýšené kapacity umožnil Charitě Vyškov navýšení pracovních úvazků o tři místa. S poskytováním sociálních služeb pro osoby s různými typy postižení má bohaté zkušenosti, kvalifikovaný personál a také lépe dostupné prostory v Komunitním centru v sousedství kostela Nanebevzetí Panny Marie. „Program při denním pobytu je rozmanitý, přirozeně vychází ze zájmů lidí ve službě. Nechybí nejrůznější rukodělné tvoření, aktivity pro trénink paměti, pohybová cvičení, často do programu zařazujeme výlety či vycházky. Dbáme na potřeby, zájmy a přání klientů. Cílem je zajistit jim důstojné prostředí, pomáhat rodinám klientů a oddálit jejich umístění v ústavní péči,“ doplnila ředitelka Charity Vyškov Zdeňka Horáková.

30.06.2023