zpět na tiskové zprávy

Drnovská a Pazderna: dvě lokality se dočkaly doplnění osvětlení

Drnovská a Pazderna: dvě lokality se dočkaly doplnění osvětlení
Vyškov, 7. července 2023 – Veřejné osvětlení ve Vyškově je v majetku společnosti VYTEZA. Město však pravidelně uvolňuje peníze jak na svícení, tak na pořízení nových světelných bodů a spolu s tím vytipovává lokality, kde je potřeba osvětlení doplnit nebo vyměnit. Nejnověji padla volba na dvě místa ve městě: část Drnovské ulice směrem na Kašparov a na ulici Pazderna.

Doplnění světel do městských ulic je finančně i časově náročná akce. „Příprava projektu, během něhož je nutné získat stavební povolení, trvá zhruba rok. Jsme nicméně rádi, že večerní procházka nebo projížďka těmito místy je pro obyvatele Vyškova nově o poznání schůdnější,“ sdělil místostarosta Vyškova Roman Celý.

V Drnovské ulici jde o úsek od kaple Panny Marie Vranovské až ke kynologickému areálu. V místě psího cvičiště město navíc dlouhodobě řeší porušování vjezdu aut na cyklostezku a v návaznosti na instalaci světel má dojít i k doplnění lokality o kamerový bod. „Zvažovali jsme, jestli na cestě postavit pevnou zábranu v podobě sloupku. Není to ale optimální řešení, protože by bránilo i vjezdu zemědělské techniky. Kamerový bod se nám v tuto chvíli jeví jako přijatelnější způsob,“ vysvětlil Celý.

Osvětlení lokality v ulici Pazderna pak vzešlo z návrhu Osadního výboru Dědice. Nově přibyly lampy u chodníčku spojujícího ulici Pionýrskou a Pazdernu, který kopíruje tok řeky Hané, je lemován stromy, a je tak častým místem procházek místních.

Pořízení nových světel v obou lokalitách vyšlo zhruba na 1 milion 750 tisíc korun.

07.07.2023