zpět na tiskové zprávy

Výmoly a nerovnosti postupně mizí z první části ulice Na Hraničkách

Výmoly a nerovnosti postupně mizí z první části ulice Na Hraničkách
Vyškov, 16. července 2023 – Tři etapy. V délce 119 metrů, 312 metrů a 417 metrů. Oprava komunikace a chodníku v ulici Na Hraničkách včetně opravy uličních vpustí a kanalizačních či vodovodních přípojek k nemovitostem se v případě prvního dílu týká úseku od hranice Dědické po Alšovu ulici. Práce odstartovaly v druhé polovině června.

Oprava vozovky spočívá ve výměně všech konstrukčních vrstev do bezmála půlmetrové hloubky. V případě předlažby chodníků půjdou dělníci do pětatřiceticentimetrové hloubky. Radnice zatím naplánovala první etapu úprav, druhá se má týkat úseku od Alšovy ulice po železniční vlečku, třetí pak úseku od vlečky po Purkyňovu ulici. „Důvodem je špatný stavebně-technický stav povrchu tělesa vozovky. Někdejší průzkumné práce celé kanalizační sítě ukázaly u drtivé většiny přípojek nevyhovující stav. V celé délce proto počítáme s opravou stávajících přípojek kanalizace a vodovodu v režii vlastníků přilehlých nemovitostí,“ prohlásil místostarosta Vyškova Roman Celý s tím, že součástí stavby je rovněž obnova dopravního značení.

Platí tedy to, co například při dvouleté výměně dlažby na Masarykově náměstí: dodavatel prací v případě kanalizačních a vodovodních přípojek postupně uzavírá smlouvy o dílo s vlastníky a spoluvlastníky jednotlivých sousedních nemovitostí. Celková cena díla hrazená městem tak bude na základě odečtených nákladů hrazených vlastníky nižší. Za opravy komunikace město zaplatí přes 4,5 milionu korun, zajistí je společnost EUROVIA CS.

Termín dokončení připadá na konec září. A právě do konce prvního podzimního měsíce je naplánovaná úplná uzavírka komunikace. Šoféři musejí využít objízdnou trasu.

I druhá etapa se bude týkat přípojek, navíc je podstatně delší. Výměna konstrukčních vrstev vozovky a podloží se kromě toho dotkne až metrové hloubky. „S dalšími etapami samozřejmě počítáme, nicméně rozhodující budou finanční možnosti města. Druhou etapu budeme navrhovat do rozpočtu na příští rok,“ informoval starosta Vyškova Karel Jurka.

V lokalitě je celkově rušno. Zatímco loni prošla mnohamilionovou opravou Puškinova ulice, u které stavebníci řešili zejména poškozenou vozovku a navýšení počtu parkovacích stání, v nadcházejících letech radnice plánuje revitalizovat postupně všechny tři vnitrobloky Na Hraničkách. Zaměří se zejména na parkování, relaxační plochy či umístění kontejnerových stanovišť. „Nutnou koordinaci staveb si samozřejmě uvědomujeme. Jakmile jednotlivé investice skončí, kvalitu života v sídlišti pozitivně ovlivní,“ je přesvědčený vyškovský místostarosta.

Na Hraničkách
19.07.2023