zpět na tiskové zprávy

Ve Mlýnku a v Lípové: lidé půjdou brzy po lepších chodnících

Ve Mlýnku a v Lípové: lidé půjdou brzy po lepších chodnících
Vyškov, 16. srpna 2023 – Maminka tlačí z dětského hřiště v Lípové ulici po chodníku na pravé straně ve směru ke Křečkovské ulici kočárek, míjí trafostanici, a i když přejde na protější stranu, chodník přesto končí a zbývající část ulice je nucena jít po vozovce. Běžný obrázek, který ale bude brzy minulostí. Radnice totiž v místě naplánovala výstavbu chodníku.

Začátek nového úseku je za obloukem hranice křižovatky Křečkovské s Lípovou, kde dělníci těleso chodníku bezbariérově napojí na stávající zpevněnou plochu u garážového sjezdu. „Povede v zeleném pásu souběžně se silničním obrubníkem až po objekt trafostanice, kde se napojí na stávající chodník z litého asfaltu. Celkově bude dlouhý 69 metrů, široký 1,5 metru. Počítáme s povrchem z betonové dlažby. Délka přesahující 50 metrů bude nová, zbytek se týká opravy stávajícího chodníku z litého asfaltu,“ informoval místostarosta Vyškova Roman Celý s tím, že dopravní značení nechá město přemístit za nový chodník.

Vzhledem k výškovému rozdílu mezi vozovkou a souběžnou zídkou zároveň radnice zajistí kroky, aby se soukromé oplocení vlivem nového chodníku nepodmáčelo. Investice dosahuje téměř 1,1 milionu korun, na starosti ji má brněnská společnost BS-IMEX, spol. s r. o. Termín dokončení připadá na konec října.

Nachystaná je rovněž oprava chodníků a části komunikace ulice Ve Mlýnku. V té proběhly stavební práce společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a společnosti GasNet. „Na investici vodohospodářů z počátku letošního roku (oprava kanalizace) se podařilo navázat zásahy plynařů (výměna rozvodů plynu). Město má samozřejmě pro provádění podobných prací jasně stanovené podmínky o uvedení pozemků do původního stavu, stejně jako odstranění všech dalších následků výkopových prací. Firmy povinnost splnily. V tomto případě se nicméně bavíme o vozovce. Dohodli jsme se proto, že když už je lokalita rozkopaná, za město zajistíme opravu chodníku či obrub, které jsou poškozené,“ potvrdil vyškovský starosta Karel Jurka.

Po demontáži chodníku tak probíhá zadláždění novou betonovou zámkovou dlažbou či osazení nových obrub, chybět nemá instalace bez zápachových kanálových vpustí včetně napojení na kanalizační řád. Práce zajišťuje společnost TRASKO Inženýrské stavby, s. r. o., cena přesáhla 1 milion a 350 tisíc korun. „Termín dokončení je stanovený na konec srpna. Jsme za to rádi, protože stavební práce a s nimi spojený hluk, prach či zhoršená doprava už v lokalitě celkově trvají dlouho. Nicméně pevně věříme, že obyvatelé ulice výsledek úsilí ocení,“ doplnil starosta Jurka.

16.08.2023