zpět na tiskové zprávy

Znovuoživení území. Lesopark výrazně pomůže Osvobození a Hraničkám

Znovuoživení území. Lesopark výrazně pomůže Osvobození a Hraničkám
Vyškov, 11. září 2023 – Od poloviny května, kdy sál Besedního domu zcela zaplnili zájemci o představení zdvoukolejnění železniční tratě, uteklo poměrně hodně vody. Zásadní modernizace trati mezi Brnem a Přerovem je rozdělená na pět částí, Vyškova se stavebně dotkne druhý a třetí díl, a to už na konci současné dekády (nejzásadněji zřejmě v roce 2029).

Ačkoliv se jedná o investici státu, pokračují i dílčí přípravy ze strany Vyškova. Zástupci radnice řadu měsíců pracují na přípravě revitalizace strategického území se starou stavební zátěží v lokalitě Na Hraničkách, ve kterém dosud stály plochy a objekty ve vlastnictví zemědělské společnosti Lukrom. Ta ve vyškovském středisku skladovala zemědělské komodity a soustředila se na výrobu krmných směsí.

Areál je částečně zastavěný provozními objekty, přístupovými komunikacemi či plochami pro manipulaci materiálu, skladování a parkování. „Jedná se o obrovské zájmové plochy nacházející se západně od centra města. Mnozí z nás okolo nich roky jezdí, ale málokdo si uvědomuje, co se uvnitř areálu nachází. Území je každopádně strategické pro další rozvoj města především díky posilování dopravní infrastruktury,“ konstatoval místostarosta Vyškova Karel Goldemund.

Modernizace trati

Z prvních jednání ve věci představení projektu týkajícího se podmínek pro modernizaci vysokorychlostní trati mezi městem a zástupci společnosti Lukrom mimo jiné vyplynulo, že ve vyškovském středisku zvažují útlum provozu. „S ohledem na rozvojové projekty související s modernizací železnice to pro nás znamenalo významný impulz. S vymístěním provozu Lukromu a dlouhodobě diskutovaným vymístěním nákladového nádraží na okraj průmyslové zóny Sochorova se nám zásadně otevřela možnost zajistit lepší a kratší trasy na Sídliště Osvobození a na Hraničky s tím, že bychom celý prostor zregenerovali a otevřeli. Může tak vzniknout nová moderní centrální zóna města,“ vysvětlil vedoucí odboru územního plánování a rozvoje Dušan Jakoubek.

V území u Hraniček dominují objekty železobetonového sila a věží. „Náš zájem revitalizace areálu je prakticky jediným velkým záměrem, který lze zrealizovat ještě před samotným zdvoukolejněním trati,“ zdůraznil místostarosta Goldemund s tím, že modernizace železnice ze strany státu vyvolá řadu přímých a nepřímých městských investic.

Jedná se o prostor, ve kterém se nachází řada subjektů, se kterými představitelé radnice v uplynulém období jednali i nadále jednají, aby docílili shody v budoucí podobě lokality. Město má zájem v rámci investičního záměru nazvaného Centrální lesopark zajistit demolici stávajících objektů, terénní úpravy a následně vybudovat výrazně kvalitnější prostředí v centrální zóně města. „V území podniká víc subjektů. Nejprve jsme samozřejmě jednali se zástupci Lukromu, který zvažoval konsolidaci výroby mimo Vyškov. Následoval nespočet dalších setkání s cílem scelit a logicky rozdělit celou oblast. Naším záměrem je získat pozemky pro sanaci území v podobě demolice většiny staveb,“ popsal místostarosta Goldemund.

Hovoří tak o komplexní změně území na mix bydlení, služeb, veřejných ploch a zeleně či parkování. „Jednotlivé kroky chceme prezentovat před zastupiteli a samozřejmě i před vyškovskou veřejností. Čeká nás ještě hodně práce, zejména v souvislosti s pozemkovými záležitostmi, s tím, abychom na začátku příštího roku mohli podat žádost o dotaci na sanaci celého území. Tak se nám uvolní cesta k novému využití objemného území, které v první řadě přinese pozitivní změnu v řešení dopravní obslužnosti a ve zkrácení pěších tras obyvatelům Osvobození a Hraniček. V relativně krátké budoucnosti by tak v místě vznikl nejen lesopark, ale i chodníky, veřejné plochy či cyklostezka,“ vyjmenoval místostarosta Vyškova. Výhledově pak bytové domy, obchodní zóna a další občanská vybavenost.

Pokud se vrátíme na úplný začátek, k samotné modernizaci trati, investor, tedy Správa železnic, chystá ve vyškovské železniční stanici podchod. Město plánuje, že by podchod nekončil s nástupišti, ale vedl dál do prostoru stávajícího nákladového nádraží a pokračoval novou přístupovou cestou v zeleni okolo areálu profesionálních hasičů právě k lesoparku.

Samotná modernizace železnice mezi Brnem a Přerovem spočívá zejména v tom, že současnou jednokolejku nahradí dvoukolejná trať. Vlaky po ní pojedou rychlostí až 200 kilometrů za hodinu. Zvýší se komfort cestování či nastupování, výrazně se zkrátí doba jízdy. Přesunout se má nákladové nádraží. Místo něj se počítá s velkým počtem parkovacích míst. Nástupní refýže propojí podchod na úrovni výpravní budovy. Vyroste nový most přes ulici 9. května, zmizí rovněž viadukt nad Hanou. Celé údolí překročí estakáda, tedy typ mostu nesený pilíři. Koleje následně povedou v úplně jiné stopě, konkrétně podél vlečky na okraji průmyslové zóny Sochorova. Součástí investice státu bude i odstranění kolejí a násypů v původní trase dráhy směrem na Marchanice.

Modernizace trati

Foto: Jan Vomáčka

11.09.2023