zpět na tiskové zprávy

Po opravě vznikne v Novém zámku interaktivní expozice moderní armády

Po opravě vznikne v Novém zámku interaktivní expozice moderní armády
Vyškov, 3. října 2023 – Před třemi lety schválili zastupitelé města pořízení Generelu Nového zámku, který je návrhem komplexní rekonstrukce budovy zámku včetně nového využití prostor bývalého pivovaru a obnovy zámecké zahrady. Nyní město Vyškov podniká přípravné kroky k přestavbě samotného zámku a vytvoření nové muzejní expozice.

Rekonstrukce zámku včetně obnovy barokního sálu a vytvoření nové výstavní plochy se odhaduje na celkovou částku 160 milionů korun. „O tyto peníze budeme žádat u evropského dotačního programu IROP. Základní podmínkou získání dotace je stavební povolení. Dále se předpokládá pořízení dokumentace pro provedení stavby. Ta už musí počítat s konkrétní obsahovou náplní nové expozice,“ řekl k přípravným krokům referent pro památkovou péči Městského úřadu Vyškov Petr Bařinka.  

Dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby má na starost firma Ateliér 38 z Ostravy. První část realizace generelu, kterou firma připravuje, zahrne opravu vnější fasády zámku, rekonstrukci vnitřních prostor včetně narušené statiky, odstranění příček, které zabírají prostor bývalého sálu, opravy omítek, částečnou výměnu stropů a také přístavbu výtahu a zřízení foyer v severní části zámku. Výsledkem bude zvenčí i uvnitř opravená stávající budova, která získá nové využití.

V prostoru 1. a 2. nadzemního podlaží vznikne interaktivní expozice moderní armády, ve 3. a 4. patře obnovený barokní sál pro potřeby nejrůznějších kulturních produkcí. Sál zabere sedm okenních os uprostřed celého objektu a bude přístupný z obou stran. „Na jižní straně v současnosti plánujeme pouze vytvoření únikového schodiště, tak abychom mohli sál využívat v maximální možné kapacitě co nejdřív. Teprve v dalších fázích by mohlo druhé zázemí sálu vyrůst i na jižní straně, tak jak je to zakresleno v generelu,“ vysvětlil Bařinka.

Na podzim má městu předat svou část práce také Ladislav Ptáček, který je předsedou Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, z. s., a spolu se svými kolegy připravuje scénář a libreto muzejní expozice moderní armády. Zatímco libreto představuje textový materiál popisující téma výstavy a jejích rysů, scénář už je jeho detailním rozvedením a návrhem rozmístění sbírkových předmětů a interaktivních prvků do jednotlivých místností. 

O jinou, menší dotaci spojenou s objektem zámku bude město Vyškov žádat ještě letos. „Jako první krok před celkovou rekonstrukcí plánujeme vybudování nového odvodňovacího systému budovy včetně retenční nádrže. Ta bude zakopaná v zeleném pásu mezi parkovištěm na náměstí Čsl. armády a zámkem. Práce by proběhly v příštím roce,“ dodal referent Bařinka. 

Objekt zámku
04.10.2023