zpět na tiskové zprávy

Zásadní role v diagnostice a vedení léčby. Nemocnice otevírá pracoviště magnetické rezonance

Zásadní role v diagnostice a vedení léčby. Nemocnice otevírá pracoviště magnetické rezonance
Vyškov, 5. října 2023 – Metoda umožňuje trojrozměrné zobrazení vnitřních orgánů. Lékaři tak rychle a přesně lokalizují, a hlavně bezbolestně diagnostikují různé patologické stavy v těle pacienta, a to bez použití rentgenového záření. Nemocnice Vyškov dokončila jeden ze svých klíčových investičních projektů: pracoviště magnetické rezonance.

Moderní zobrazovací metodu, lidově známou jako tunel, zástupci krajské organizace představili ve čtvrtek 5. října. Válcovitý přístroj zobrazuje lidské tělo v jednotlivých vrstvách. Lékaři tak nově získají řezy částí tkání, které si pak mohou spojit do 3D výsledného obrazu vyšetřovaného orgánu. A v něm pátrají po různých patologických stavech, jako je zánět, nádor, metastázy při onkologických onemocněních, ale zjistí i úrazové nebo poúrazové stavy.

Obecně se tak jedná o nejcitlivější metodu pro posouzení morfologie a patologie měkkých tkání, tedy mozku, míchy, svalů, šlach a kloubů. „Jde o mimořádně důležitou investici. Magnetická rezonance do nemocnice naší velikosti a významu nepochybně patří. Rozšiřuje služby stávajícího radiodiagnostického pracoviště, ke kterému patří počítačová tomografie (CT), ultrazvuk (UZ) či „klasický“ rentgen (RTG),“ vyjmenoval ředitel Nemocnice Vyškov Zdeněk Horák, který na vybudování magnetické rezonance pracoval od svého nástupu do funkce ředitele v roce 2019.

Radiodiagnostické oddělení je komplementární pracoviště s ambulantním provozem a pohotovostní službou. Ačkoliv závisí na oblasti, kterou je nutné zobrazit, primář oddělení Pavel Keder oceňuje délku samotného vyšetření. „Systém umělé inteligence japonského výrobce našeho přístroje nám dovolí zkrátit reálný čas vyšetření o třetinu až polovinu, což je v rámci České republiky téměř unikátní. Průměr otvoru tunelu dovolí vyšetření i lidí s nadváhou a v kombinaci s jeho nejkratší délkou na trhu by se měl pacient cítit během vyšetření pohodlněji,“ zmínil primář oddělení.

Nemocnice otevírá pracoviště magnetické rezonance

Samotné vyšetření je zcela bezbolestné. Přesto bude mít pacient v ruce signalizační zařízení, pomocí kterého je možné při jakémkoliv problému zavolat obsluhu a požádat o pomoc. Během pořizování záznamů také pacient nemusí mít na uších sluchátka. „Přístroj totiž není ve srovnání s konkurencí nepříjemně hlučný. Zároveň jsme pořídili anesteziologický přístroj, který umožňuje „přispání“ pacientů s klaustrofobií, což je pomyslná třešnička na dortu našeho nového pracoviště magnetické rezonance,“ doplnil primář Keder.

Vyškovská nemocnice poskytuje ambulantní a lůžkovou péči pro spádovou oblast s více než 90 tisíci obyvateli. Pacienti museli dosud za vyšetřením jezdit do Prostějova, Olomouce nebo Brna. „Nyní se jejich komfort rozhodně zvýší. Magnetická rezonance je v dnešní době časté vybavení moderních nemocnic, do zařízení okresního typu rozhodně patří. Navázaná je i na vybudování urgentního příjmu, se kterým vedení nemocnice a Jihomoravský kraj rovněž počítají. Rozsáhlá rekonstrukce dopadla velmi dobře,“ ocenil na místě starosta Vyškova Karel Jurka.

V souvislosti s vybudováním pracoviště totiž došlo k výrazným stavebním úpravám Centra léčebné rehabilitace. „Dostalo moderní kabát a svým komfortem je srovnatelné s obdobnými zařízeními. A troufám si říct, že svým špičkovým vybavením je v mnohém i předstihnou, o čemž svědčí slova stážujících lékařů a fyzioterapeutů. Osobně také vnímám, jak důležité je příjemné pracovní prostředí pro naše zaměstnance. A pokud je to propojeno i s erudovaným a vlídným pracovním týmem, který se u nás o nemocné stará, věřím, že jsou to atributy, které k nám pomohou přilákat další kolegy z oboru,“ zdůraznil ředitel nemocnice.

Podstatné bylo spolufinancování projektu Integrovaným regionálním operačním programem v částce 150 milionů korun. Celková hodnota investice, se kterou souvisely i další rozsáhlé stavební úpravy, dosáhla 161 milionů.

Nemocnice otevírá pracoviště magnetické rezonance
05.10.2023