zpět na tiskové zprávy

Toalety dlouhé roky chyběly, tenisté se radují z nového zázemí

Toalety dlouhé roky chyběly, tenisté se radují z nového zázemí
Vyškov, 8. října 2023 – Desítky let vychovávají talenty i poskytují zázemí rekreačním tenistům. Investiční záměr Tenisového klubu Vyškov schvalovali radní města už loni na jaře. Spočíval v poskytnutí individuální investiční dotace na stavbu nového zázemí, konkrétně nových kabin a dvou teras. Novostavba se minulý měsíc dočkala slavnostního otevření.

Původní zázemí ve Smetanových sadech pocházelo ze 60. let, bylo napadené dřevokaznou houbou, ve špatném stavu byly rozvody inženýrských sítí i elektřiny. „Nevyhovovalo dispozičně, navíc chyběly sociální prostory. Počet členů klubu přitom neustále přibývá, včetně dětí. Bylo třeba pro ně i jejich rodiče zajistit adekvátní zázemí,“ popsal vyškovský místostarosta Karel Goldemund s tím, že posezení nabízí výhled na tenisové kurty a možnost objednat si ke sledování hry točené pivo nebo třeba kávu.

Investice spočívala mimo jiné v demolici původní stavby, ve výstavbě nové, v terénních úpravách či v položení zámkové dlažby. Výše dotace pro klub, který disponuje devíti antukovými dvorci, činila 550 tisíc korun. Dalších 750 tisíc pak tvořil vlastní podíl klubu z příspěvků a darů od sponzorů.

Na začátku letošního roku zároveň město posvětilo právě v návaznosti na rekonstrukci zázemí záměr napojení tenisových kurtů na splaškovou kanalizaci. Správa majetku města Vyškova, která má provoz sportovního areálu na starosti, hledala způsob odvodu splaškových vod. Jako nevhodné řešení se ukázala rekonstrukce stávajícího septiku, nevyhovující byla rovněž varianta vybudování žumpy a přípojného kanalizačního potrubí.

Záměr nakonec spočíval v položení gravitačního a tlakového kanalizačního potrubí včetně čerpací stanice a zaústění do stávající splaškové kanalizace ve sportovním areálu. Investice město vyšla na téměř 560 tisíc korun.

Zázemí tenisových kurtů
09.10.2023