zpět na tiskové zprávy

Poničená krytina nad částí radnice zmizí, u starosty jsou nová okna

Poničená krytina nad částí radnice zmizí, u starosty jsou nová okna
Vyškov, 26. října 2023 – Krytinu mění průběžně, zbývá už pouze střecha na budově pod radniční věží. Je tak poslední částí areálu radnice městského úřadu, ze které zmizí původní azbestová střešní krytina. Důvodem zásahů je její nevyhovující stav. Znamená to i omezený přístup na Masarykovo náměstí přes Radnickou ulici.

Stářím se některé ze šablon začínaly rozpadat. Pod střešní krytinou není difúzní fólie, která by při silnějším větru zabezpečila neporušený stav střechy a zabraňovala zatékání dešťové vody. „Dílčí opravu střechy jsme například následkem silných větrů řešili několikrát. Šablony byly rozbité, na několika místech střechy nadzvednuté a posunuté. Nová kvalitní krytina bude zároveň chránit před pronikáním vlhkosti do nemovitosti. Stáří či právě počasí navíc způsobovaly pád střešních šablon a hřebenáčů, které mohly způsobit úraz zaměstnanců či návštěvníků úřadu pohybujících se podél budovy,“ zdůraznil starosta Vyškova Karel Jurka.

Na stávající prkenné bednění dělníci položí pojistnou hydroizolační difúzní fólii a namontují novou krytinu s příslušnými střešními doplňky. Současně dojde i k doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami, k úpravám vnější omítky, k opravě vedení hromosvodu a výměně svodů a klempířských prvků.

Z důvodu práce s azbestovým materiálem bude do konce listopadu z náměstí uzavřená Radnická ulice. Do provozovny v její polovině se zákazníci dostanou z Dobrovského ulice. „S ohledem na likvidaci azbestu jsme část Radnické ulice hermeticky uzavřeli a ve smyslu schváleného plánu prací azbest odborně demontujeme a stabilizujeme pro bezpečný převoz. Opravou nám při nepřízni počasí nebudou vznikat další náklady,“ dodal starosta města.

Práce má na starosti firma VESTAV group, s. r. o., cena přesáhla 2 miliony a 870 tisíc korun.

Radní zároveň zvedli ruku pro výměnu plynových kotlů a úpravu kotelny v části areálu nazývané Brychtovo. Zastaralá a nehospodárná kotelna byla v provozu od roku 1996. „Celková modernizace kotelny byla potřeba. Objekt Brychtovo vytápíme dvěma kotli. Náhradní díly již ale nejsou k dostání. Z důvodu postupného rozšiřování topné soustavy dané větve navíc kotle nebyly při déletrvajících nízkých teplotách schopné vytopit připojené kanceláře. Výměnou za kondenzační kotle dojde k výraznému snížení nákladů na topení,“ řekl starosta Jurka.

Práce skončily na konci září, zajistila je společnost TRASKO Inženýrské stavby, s. r. o. Cena se vyšplhala na téměř 2,3 milionu korun.  

Teplo unikalo i starými okny v kanceláři starosty. Dostala se do stavu, kdy nešla seřídit, protože byla zkroucená. Docházelo tak k netěsnostem, při vydatnějších deštích zejména okny v nárožním arkýři k zatečení a tím i k následným škodám. „Pocházela z 90. let, byla takřka dožilá. Nově osazená okna jsou samozřejmě opět dřevěná, členění a barevnost jsou shodné s těmi minulými,“ přiblížil referent pro památkovou péči městského úřadu Petr Bařinka.

Investice spočívala ve výrobě, dodávce a instalaci 8 kusů trojdílných oken. O výměnu se za 360 tisíc korun postarala rousínovská firma STORO, s. r. o.

Opravy na radnici
29.10.2023