zpět na tiskové zprávy

Vyškov spustil nový informační web. V hlavní roli? Železnice a centrální zóna

Vyškov spustil nový informační web. V hlavní roli? Železnice a centrální zóna
Vyškov, 23. listopadu 2023 – „Nový Vyškov je označení pro (r)evoluci ve výstavbě Vyškova. Nový Vyškov je cestou změny k modernějšímu městu, kterou vyvolala mohutná státní investice do modernizace železniční tratě.“ Úvodní odstavec domovské stránky, který i na následujících řádcích a v odkazech stanovuje záměr a význam nového webu.

Webové stránky www.novyvyskov.cz měly primárně informovat o zdvoukolejnění železniční trati mezi Brnem a Přerovem a o úzce navázaných projektech na tuto rozsáhlou státní investici. „Naší ambicí bylo připravit soubor projektů, z nichž některé začneme realizovat již v roce 2024. Jakmile jsme ovšem na architektuře webu začali pracovat, řekli jsme si, že by byla škoda nevyužít stránky i pro představení dalších investičních celků, které se ve městě chystají. Mám na mysli například velké investice spojené zejména s rozsáhlou bytovou výstavbou. Nejde tak pouze o plánované projekty města, ale rovněž o záměry soukromých investorů,“ poznamenal vyškovský místostarosta Karel Goldemund.

Samotné projekty web sdružuje do jednotlivých urbanistických celků podle návaznosti výstavby a místního určení. „V přehledu jsou za město zatím dva nejdůležitější: samotná modernizace železnice a záměr Centrální zóna. Postupně budou přibývat i jejich dílčí projekty. Například u modernizace trati se nabízí roky diskutovaný přesun nákladového nádraží na okraj průmyslové zóny Sochorova, modernizace výpravní budovy či třeba výstavba plnohodnotného podchodu pod kolejemi,“ vyjmenoval místostarosta Vyškova.

Pevně věří, že stránky www.novyvyskov.cz budou uživatelsky jednoduché, přehledné a zejména obsahově zajímavé. „Doufáme, že se grafika a struktura webu budou uživatelům líbit. Pohled zvenčí je a bude pro nás důležitý,“ zdůraznil místostarosta s tím, že rozhodně nejde o krátkodobý záměr. „Stránky budeme dlouhodobě naplňovat zajímavým obsahem a udržovat ho aktuální,“ slíbil.

Na novém webu nechybí ani jednoduchý dotazník, mapa s aktuálními projekty, reportážní videa, obrazové materiály či zodpovězení častých otázek, které kupříkladu zazněly na zasedání vyškovského zastupitelstva nebo se o nich mohou šířit zavádějící informace. „Oficiální webové stránky města samozřejmě zůstávají, chceme nicméně, aby se tento nový informační web stal platformou pro hledání relevantních informací. Na témata zdvoukolejnění a centrální zóny za sebou také máme již dvě projednávání s veřejností, významnější změny a novinky v daných záměrech hodláme i nadále prezentovat a diskutovat na veřejných zasedáních,“ doplnil místostarosta Goldemund.

Vyškov spustil nový web
23.11.2023