zpět na tiskové zprávy

Ministr o pivovaru: město bude tím prvním, s kým budeme jednat

Ministr o pivovaru: město bude tím prvním, s kým budeme jednat
Vyškov, 28. listopadu 2023 – Město činí dlouhodobě kroky, aby bylo tím prvním, kdo bude státem osloven s nabídkou odkupu Pivovaru Vyškov, který už několik let zůstává prázdný. Ostatně v takovém duchu se nesla návštěva ministra zemědělství Marka Výborného, který si areál ve čtvrtek 23. listopadu ve společnosti vedení vyškovské radnice i hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha prohlédl.

Areál je totiž ve vlastnictví společnosti Jihomoravské pivovary, jejímž jediným akcionářem je Česká republika, zastoupená právě resortem zemědělství. Vedení města pracuje s plány, aby se území znovu stalo součástí kulturně společenského centra Vyškova. Ministr zemědělství naznačil, že bod zlomu v případě budoucnosti areálu nastal. „V průběhu podzimu jsme se totiž dohodli na přípravě likvidace akciové společnosti, což je i cesta k odblokování zajímavého prostoru v centru města pro další možnosti využití. Likvidátora Jihomoravských pivovarů jsme již ustanovili,“ informoval ve Vyškově ministr Výborný.

Navíc se zřejmě blíží vyluštění klíčového sváru. Spor mezi vlastníkem a posledním nájemcem (výrobu zastavil na jaře 2017) totiž čeká na rozhodnutí odvolacího soudu. Řízení proběhne na konci ledna. „Bez ohledu na to, zda se spor podaří uzavřít, není důvod v likvidaci společnosti nepokračovat,“ zdůraznil ministr zemědělství.

Město tak doufá, že se s ústředním orgánem státní správy domluví a stane se vlastníkem celého území. „Projednali jsme kroky, které by poté mohly následovat. Je na místě, že v okamžiku, kdy budeme řešit budoucnost celého území, bude město Vyškov tím prvním, s kým chceme jednat. Prostor je zajímavým brownfieldem uprostřed města, dovedu si představit řadu využití. Zároveň je ale třeba připomenout, že se musíme chovat s péčí řádného hospodáře. Krokem, který má následovat, je vytvoření nezávislého znaleckého posudku za cenu v místě a čase obvyklou. Pak už bude záležet na vedení Vyškova a městském zastupitelstvu,“ uzavřel ministr Výborný.

Podobná slova vedení radnice rádo slyší. „Byla by strašná chyba, kdybychom neměli budoucnost tohoto strategického území ve svých rukou. Nikdo z nás nechce chodit okolo a sledovat chátrající areál. Zájem o něj opakovaně projevujeme,“ konstatoval starosta Vyškova Karel Jurka.

Radnice má k dispozici nejrůznější studentské práce budoucího využití a zároveň (a především) koncepční materiál Generel obnovy Nového zámku, který počítá nejen s postupnou opravou zámku, ale zastřešuje celý prostor včetně zámecké zahrady a právě areálu pivovaru. „Z návštěvy pana ministra máme dobrý pocit. Jdeme správným směrem. Chceme, aby lokalita znovu ožila, celý prostor hodláme otevřít lidem. Nápadů je poměrně hodně, mnohé jsou ale samozřejmě finančně nákladné. Musíme jít po postupných krocích,“ řekl vyškovský místostarosta Roman Celý.

Na stole tak budou zcela jistě varianty jednání s případnými soukromými investory. „Pokud areál získáme, bez vpuštění soukromého sektoru se zřejmě nepohneme z místa. Mým snem by bylo obnovení nějaké formy vaření piva, nabízí se letní amfiteátr. Variant je víc,“ doplnil starosta Jurka.

Pivovar Vyškov
30.11.2023