zpět na tiskové zprávy

Sokolský dům: moderní podoba toalet i několikamilionová oprava části střechy

Sokolský dům: moderní podoba toalet i několikamilionová oprava části střechy
Vyškov, 8. prosince 2023 – Stovky vyvrácených či naprasklých stromů, značné škody v Zooparku Vyškov, poničená zámecká zeď, poškozené střechy Domova s pečovatelskou službou v Polní ulici či Sokolského domu. Ničivá bouře z června 2021 odvála polovinu střechy nad jevištěm právě z budovy, ve které sídlí vyškovský kinosál. Tehdy došlo k nejnutnějším zásahům. Nyní se střecha na Sokolském domě dočkala milionových oprav.

Někdejší práce měly zejména zabránit dalšímu zatečení vody do kinosálu, a to formou lokální opravy krytiny a upevnění oplechování střechy. Následující rok zajistila odborná firma průzkum stavu střešní pálené krytiny a mykologický průzkum krovu. „Ukázal nám napadení části krovu dřevomorkou. U hřebenových střešních tašek docházelo k pozvolnému uvolňování. Hrozilo další poškození střechy či zatékání do budovy, což by samozřejmě bylo vzhledem k nedávno zrekonstruovanému interiéru nepříjemné, především v případě akustických obkladů. Do hlavní věže pak zatékalo dlouhodobě,“ potvrdil potíže vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Výrazně členitá budova dostala současnou podobu v případě střechy po roce 1913. Její půdorys je obdélníkového tvaru, střecha je sedlová a ukončená štíty. Krovová konstrukce je vaznicové soustavy, je z tesaného měkkého dřeva. Krov je pobitý latěním a krytinu tvoří pálená drážková krytina zřejmě z rekonstrukce v první polovině 90. let. Nad hlavním sálem jsou ve střeše čtyři plechové vikýře, nechybí celokovové ozdobné prvky (vázy), vyústění klimatizace, větrání či komíny.

Zásahy jsou rozdělené na dvě etapy. Ta první zahrnuje opravu části střechy z pálených střešních tašek a části dřevěné střešní konstrukce poškozené a napadené dřevomorkou. „Stavební firma měnila všechny střešní tašky a částečně i části nosných trámů napadených dřevomorkou. Pod pálenou střešní krytinu natáhla paropropustnou fólii. Práce se týkaly také opravy věžičky a plechových váz, snesení starého komínu a opravy vikýřů. Ke zlepšení stavu došlo rovněž u hlavní věže Sokolského domu, na jejímž vrcholu je umístěný celokovový prvek. Oplechování věže volíme v odpovídajícím historickém rázu budovy,“ vyjmenovala Viera Maňásková, ředitelka Městského kulturního střediska Vyškov, které má kino ve správě.

Investice byla hotová koncem listopadu. O práce se postarala firma VESTAV group, s. r. o., vyšly na téměř 5 milionů korun.

O něco dřív pak skončily opravy toalet v přízemí Sokolského domu. Dlouhodobě nevyhovovaly platným normám, stěžovali si na ně návštěvníci. „Ostatně byly víc než pětadvacet let staré. Některé kabinky byly z technických důvodů trvale mimo provoz. Většina závad platila bez rozsáhlejších zásahů do rozvodů, podlahy a zdiva za neopravitelné,“ zdůraznila ředitelka Maňásková.

Kapacitně i dispozičně zůstaly toalety stejné, došlo k výměně vybavení a interiéru či opravě nefunkčních částí. „Prostory jsou obložené novými obklady, dělníci vyměnili sanitární zařízení, obměny se dočkalo také osvětlení. U toalet pro invalidy jsme nechali instalovat nová madla a úchyty. Celkově si od investice slibujeme zvýšení komfortu pro návštěvníky našeho kina,“ doplnil místostarosta Kachlík.

O modernizaci se postarala firma DOBEŠ-STAVBY, s. r. o., investice v tomto případě přesáhla 1,2 milionu korun.

Sokolský dům 
08.12.2023