zpět na tiskové zprávy

Zeď zajistí stabilitu levého břehu. Firma opravila i souběžnou cestu

Zeď zajistí stabilitu levého břehu. Firma opravila i souběžnou cestu
Vyškov, 15. ledna 2024 – Na části zdi podél jezu stavební firma provedla pouze vysprávky kamenného obložení a posílení jejích základů. Jiný díl už ovšem představoval havarijní stav, problémový byl náklon v daném úseku a celková degradace. Tuto část opěrné zdi na levém břehu Hané v ulici Závodí tak dělníci zbourali a vybudovali novou včetně základů.

Na dané části rovněž zajistili kamenné obložení. Oprava se týkala zhruba 50 metrů. Několikaměsíční práce vyšly na téměř 7,3 milionu korun. „Míra opotřebení byla značná, což potvrdil i inženýrskogeologický průzkum. O nutnosti investice v podobě zajištění stability levého břehu jsme debatovali poměrně dlouho, loni nakonec přišel její čas. V souběžné místní komunikaci se tvořily trhliny a zeď se nakláněla směrem do toku. Už nešlo dál čekat,“ okomentoval investici starosta Vyškova Karel Jurka.

Úpravy byly rozdělené na dvě části, první díl se týkal 28, druhý pak zhruba 20 metrů. V celé délce zdi stojí nová betonová římsa, do které je ukotvené ocelové zábradlí. Práce začaly v květnu, hotovo bylo na podzim.

Čilý stavební ruch ovšem v dědické lokalitě neustal. Rada města totiž v říjnu rozhodla o opravě souběžné místní komunikace za cenu přesahující 2,6 milionu. „Součástí první investiční akce bylo zapravení části komunikace, která byla právě výstavbou a opravou opěrné zdi dotčena. V minulosti v území nicméně proběhla pokládka sítí a rekonstrukce kanalizace. Komunikace tak vykazovala značné nerovnosti, došlo k poklesu rýhy. Rozhodli jsme tak o kompletní opravě povrchu,“ připomněl vyškovský místostarosta Roman Celý.

Obě akce si v polovině ledna prohlédlo vedení města. Samotné práce skončily v závěru minulého roku. Zhotovitelem obou staveb se stala firma PORR a. s.

Když už byla komunikace odkrytá, proběhla současně v koordinaci se společností Vodovody a kanalizace Vyškov výměna patnácti domovních vodovodních uzávěrů, neboť v místě vznikaly časté poruchy. „Jednoduše jsme využili toho, že byla ulice obsazená dělníky. Zásahy nicméně neproběhly v části napojení na Morávkovu ulici. V ní plánují vodohospodáři opravy sítí v letošním roce,“ doplnil starosta Jurka.

Zeď zajistí stabilitu levého břehu

15.01.2024