zpět na tiskové zprávy

Učebny i laboratoře fyziky a biologie. Gymnázium čeká modernizace

Učebny i laboratoře fyziky a biologie. Gymnázium čeká modernizace
Vyškov, 27. února 2024 – V oblasti přírodních věd dosahují studenti Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov velmi dobrých výsledků nejen v rámci jižní Moravy, ale i celé republiky. Zvýšením úrovně vybavení odborných učeben fyziky a biologie nejmodernějšími výukovými pomůckami si vedení školy slibuje ještě kvalitnější vzdělávání a uplatnění nových forem a metod výuky. Letošní investice dosahuje téměř 24 milionů korun.

Škola je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. „Kromě rekonstrukce laboratoří a učeben zajistíme i vnitřní konektivitu školy, včetně zabezpečení sítě. Ve vnitrobloku počítáme s vybudováním výtahu pro bezbariérový přístup,“ popsal investici krajský radní Vladimír Šmerda.

Jihomoravský kraj ze svého rozpočtu škole přispěje částkou 6 milionů korun, zbytek půjde z evropských peněz. „Naši školu modernizujeme postupně. Před několika lety jsme se rozhodli, že necháme kompletně opravit laboratoř, učebnu a kabinet fyziky, totéž v případě biologie. Cena ovšem limitovala naše možnosti, protože například u fyziky je velmi složitá elektroinstalace, která musí splňovat přísné bezpečnostní podmínky. Demonstrujeme studentům určité pokusy, které vyžadují třeba i vysoké napětí, tudíž se jedná o technicky a finančně náročnou záležitost. Nakonec se nám nicméně povedlo získat peníze z Operačního programu Jan Amos Komenský,“ informoval ředitel školy Václav Klement.

Pevně věří, že modernější učební pomůcky ještě zvýší motivaci studentů při výuce. Ostatně například nejvyšší ocenění středoškolského studenta, prestižní cena Učené společnosti České republiky, mířila díky nadaným a pracovitým mladým vědcům gymnázia již několikrát do Vyškova.

Připomněl také vybudování výtahu, které bylo v plánu při někdejší rekonstrukci vnějších částí budovy. I tehdy stály proti finanční důvody. „V otázce bezbariérovosti máme ve škole pouze schodolezy. Jde nicméně o nouzové řešení, z praktického hlediska nejsou optimální,“ poznamenal ředitel.

Se samotnou modernizací se počítá po květnových maturitách. Hlavní práce proběhnou během letních prázdnin, protáhnou se pravděpodobně ještě do podzimu. „Na přípravu projektu jsme již vynaložili částku 1,4 milionu korun. Učební pomůcky škola nakoupí za 2,3 milionu, nejdražší pak budou samozřejmě stavební práce,“ doplnil radní Šmerda.

Gymnázium čeká modernizace27.02.2024