zpět na tiskové zprávy

Modernizace začátku dálnice na Olomouc. Práce startují v dubnu

Modernizace začátku dálnice na Olomouc. Práce startují v dubnu
Vyškov, 6. dubna 2024 – Do doby kompletní dostavby dálnice D1 zajišťuje kapacitní spojení Brna s Ostravou. Nyní se dálnice D46 mezi Vyškovem a Olomoucí dočká oprav, které zlepší její klíčové parametry. Komplex staveb řeší rekonstrukci mezi nultým a šestým kilometrem a především nové napojení mimoúrovňové křižovatky Vyškov-východ.

Dálnice D46 má povolené výjimky z norem. Kromě chybějících širokých odstavných pruhů je to rovněž absence připojovacích a odbočovacích pruhů. Připojení a odbočení se stále děje pomocí připojovacího, respektive odbočovacího klínu. Takové řešení nejenže nevyhovuje normě, ale především intenzitě provozu.

Stavba mimoúrovňové křižovatky představuje doplnění připojovacího pruhu a přestavbu připojovacího pruhu křižovatky se silnicí I/47 (z Kroměřížské ulice). Investice si v průběhu prací vyžádá uzavírky jízdních pruhů nebo celých pásů dálnice. Rozsáhlé práce mají začít 13. dubna, trvat budou až do srpna.

Vyškov usiloval o to, aby objízdná trasa určená pro všechna vozidla bez omezení nevedla po silnici III/0462, protože nákladní doprava nesplňuje stanovené limity celkové hmotnosti dvou vyškovských mostních těles na trase. „Navrhli jsme projednat změnu objízdné trasy. Oba mosty jsou součástí dotčené silnice Vyškov-Prostějov,“ upozornil vyškovský místostarosta Roman Celý.

Mimoúrovňová křižovatka Vyškov je v provozu od roku 1990, v polovině 90. let proběhlo rozšíření o odbočovací pruhy, následně o připojovací pruh ve směru na Brno. Připojovací pruh ve směru na Olomouc doplněný z technických a ekonomických důvodů nebyl. „Při najíždění aut na D46 dochází ke konfliktním situacím. Jakékoliv změny zlepšující plynulost provozu a bezpečnost i v nejbližším okolí našeho města samozřejmě vítáme,“ řekl starosta Vyškova Karel Jurka.

V délce přibližně šesti kilometrů dálnice se oprav rovněž dočká cementobeto¬nový či asfaltový kryt vozovky, silničáři počítají s osazením nových svodidel nebo obnovou odvodňovacích prvků. Pustiměřští se pak dočkají protihlukové stěny.

Součástí investice je také nový telematický systém, tedy možnost sledovat a vyhodnocovat charakteristiky dopravního proudu, kupříkladu hustotu provozu či meteorologické informace. Nejbližší střediska údržby totiž nemají k dispozici dostatečné informace a obrazová data, ze kterých by bylo možné v časovém předstihu rozpoznat blížící se dopravní či povětrnostní rizika.

Čtyřicetikilometrová dálnice D46 mezi Vyškovem a Olomoucí supluje nedokončenou dálnici D1, Ředitelství silnic a dálnic se ji snaží modernizovat od roku 2011.
 
06.04.2024