zpět na tiskové zprávy

Na Hraničkách: oprava pokračuje, zmizí i výtluky z Alšovy ulice

Na Hraničkách: oprava pokračuje, zmizí i výtluky z Alšovy ulice
Vyškov, 10. dubna 2024 – Délkou je nakonec srovnatelná s prvním úsekem. Pokračování oprav komunikace a chodníků v ulici Na Hraničkách proběhne v duchu loňských prací. Týká se úseku od Alšovy ulice po ulici Petra Bezruče, rozšíření zásahů se pak týká opravy komunikace v první zmiňované ulici. Pobyt dělníků znovu zahrnuje také opravy uličních vpustí a kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Práce odstartují v polovině dubna.

Dělníci vymění všechny konstrukční vrstvy. „V dané části vozovky je špatné podloží, výměna proběhne v půlmetrové hloubce. Stavební firma pak v případě opravy chodníků půjde do pětatřiceticentimetrové hloubky. Chystáme také obnovu vodorovného dopravního značení. Někdejší průzkumné práce celé kanalizační sítě pak ukázaly u drtivé většiny přípojek nevyhovující stav. V celé délce proto počítáme s opravou stávajících přípojek kanalizace v režii vlastníků přilehlých nemovitostí,“ informoval vyškovský starosta Karel Jurka.

Bude tak platit to, co při loňském dílu nebo například při rozsáhlých stavebních úpravách Nádražní ulice. „Investorem opravy kanalizačních přípojek jsou vlastníci jednotlivých nemovitostí. Dodavatel prací s nimi postupně uzavře smlouvy o dílo. Celková cena díla hrazená městem tak bude na základě odečtených nákladů hrazených vlastníky nižší,“ připomněl místostarosta Vyškova Roman Celý.

Samotné kanalizační přípojky vyjdou na bezmála milion korun. Za opravy komunikace a chodníků město zaplatí přes 5,6 milionu korun, zajistí je stejně jako loni společnost EUROVIA CS. „Jak vidno, pokračujeme v kvalitním plánování veškerých investic a vykazujeme velmi dobré výsledky při výběrových řízeních, protože rozpočet s akcí počítal v osmimilionové výši,“ připomněl starosta Vyškova.

Dělníci se zaměří i na opravu části povrchu vozovky Alšovy ulice podél rodinných domů. „Její povrch místy vykazuje rozsáhlejší výtluky. Firma tak odstraní vrchní asfalt, zajistí vysprávku podloží a asfaltovou vrstvu položí novou,“ popsal místostarosta Celý s tím, že hotovo má být v červenci.

Stejně jako loni se počítá s úplnou uzavírkou komunikace. Řidiči tak budou muset využít objízdnou trasu.

V lokalitě bude celkově v průběhu roku rušno. V plánu je revitalizace všech tří vnitrobloků Na Hraničkách. Zaměří se zejména na parkování, relaxační plochy či umístění kontejnerových stanovišť. Chystá se i sanace území v areálu po bývalém zemědělském podniku Lukrom. Se startem zhruba tříměsíční demolice radnice počítá na konci letošního roku.

Na Hraničkách: oprava pokračuje, zmizí i výtluky z Alšovy
10.04.2024