zpět na tiskové zprávy

Z cesty ve Lhotě zmizí výtluky. Zlepší se rovněž situace při deštích

Z cesty ve Lhotě zmizí výtluky. Zlepší se rovněž situace při deštích
Vyškov, 30. dubna 2024 – Od jedné autobusové zastávky u školy k druhé zastávce u budovy sokolovny. Páteřní městská komunikace v místní části Lhota se v rozsahu od napojení na silnici II/37726 ke znovupřipojení na krajskou silnici dočká oprav. Práce začaly, hotovo má být na konci června.  

Oprava je v režimu údržbových prací. „Stav komunikace už obnovu vyžadoval, spočívá ve vysprávce výtluků a nerovností vozovky asfaltobetonem. Stavební firma následně položí v celém rozsahu novou obrusnou asfaltovou vrstvu. V místě, kde jsou stávající silniční i nájezdové obrubníky, osadí nové. Tam, kde obrubníky nejsou, zpevní krajnici z asfaltového recyklátu,“ popsal zakázku místostarosta Vyškova Roman Celý.

Dělníci se zaměří i na výškovou úpravu uličních vpustí. „Dlouho jsme diskutovali o odvodu srážkových vod. V místě vpustí v zálivu necháme směrem po spádu vybourat obrubníky a osadit nové tak, aby voda při deštích odtekla z cesty do kanálů. Před zahájením stavby jsme je pochopitelně nechali vyčistit. V lokalitě tak při vydatných deštích očekáváme zlepšení situace,“ poznamenal starosta Vyškova Karel Jurka.

U každé nemovitosti je také nachystané plynulé napojení stávajícího povrchu na povrch nový. „O zásazích komunikujeme se zástupcem osadního výboru, jeho prostřednictvím si obyvatelé místní části mohou individuálně dohodnout úpravu před svým domem v rozsahu prací dané investice,“ zmínil místostarosta Celý.

Zakázku ve výběrovém řízení získala společnost EUROVIA CS, investice městský rozpočet zatíží částkou ve výši bezmála 3,4 milionu korun.

Zatímco přípravné práce probíhají za částečného omezení provozu, samotná pokládka asfaltové vrstvy si vyžádá úplnou uzavírku ulice. Zpomalovací prvky u bývalé školy na čas zmizí, po opravě se ale na místo vrátí zpět.

Z cesty ve Lhotě zmizí výtluky

03.05.2024